Een gesprek over corona in de Hoogeveense gemeenteraad

Gemeentehuis Hoogeveen.jpg
Afbeelding Hetty.jpg
Door Hetty Pullen-Muis op 22 maart 2020 om 20:58

Een gesprek over corona in de Hoogeveense gemeenteraad

De ChristenUnie heeft het initiatief genomen voor een gesprek over corona in de Hoogeveense gemeenteraad.

Het is belangrijk dat de lokale politiek zich breed laat informeren over de gevolgen van de coronacrisis. Corona raakt iedereen. In het bijzonder de ondernemers, de zorg en het onderwijs. Wat doet dit met de mensen in Hoogeveen?

Vanuit de Veiligheidsregio Drenthe zullen voorzitter Marco Out en burgemeester Karel Loohuis vertellen over de organisatie en samenwerking in de regio. Daarnaast zullen vertegenwoordigers vanuit ondernemers, zorg en onderwijs de raad informeren over hun ervaringen. Als burgers een inspraakreactie hebben is dat ook mogelijk. De inwoners uit de gemeente Hoogeveen kunnen hieraan deelnemen middels een inspraakreactie. Zij kunnen zich via de griffie aanmelden.

Aansluitend aan het gesprek over corona brengt de ChristenUnie ook een motie in de raadsvergadering van 25 maart over eenzaamheid. “Een tegen Eenzaamheid” is een landelijk programma die voor jong tot oud is in te zetten. Veel Drentse gemeenten doen hier al aan mee. Naast een bestuurlijke opdracht is de ChristenUnie van mening dat dit met zoveel mogelijk (vrijwilligers)verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en ondernemers moet worden opgepakt in Hoogeveen; door samen oog te hebben voor onze naasten kunnen we de strijd tegen eenzaamheid aangaan.

U kunt de raadsvergadering op 25 maart live volgen via deze link.

Deel dit bericht

Labels: ,