Bezuiniging inkomenstoeslag van tafel in Hoogeveen

Afbeelding Hetty.jpg
Door Hetty Pullen-Muis op 24 april 2021 om 12:24

Bezuiniging inkomenstoeslag van tafel in Hoogeveen

De gemeenteraad moest op 22 april stemmen over een aantal bezuinigingsvoorstellen in het sociaal domein. Een onderdeel hiervan was een bezuiniging op de inkomenstoeslag. De maatschappelijke gevolgen hiervan waren wat ons betreft te groot, omdat het de mensen raakt die het financieel al zwaar hebben. We hebben daarom een amendement ingediend om de bezuiniging op de inkomenstoeslag te voorkomen.

Tijdens de raadsvergadering van 8 april debatteerde de gemeenteraad over de voorstellen. We hebben ons toen hardop afgevraagd of we met dit raadsvoorstel en de bezuiniging op de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet het goede doen voor Hoogeveen. De eerder voorgenomen bezuinigingsplannen (taakstelling) van € 1,5 miljoen werd al niet gehaald met dit voorstel; gelukkig heeft het college van B&W ingezien dat de taaktselling op een aantal punten niet realistisch was en ook maatschappelijk niet te verkopen.

Op de raadsvergadering van 22 april hebben we daarom een amendement ingediend. De individuele inkomenstoeslag moet blijven bestaan en deze bezuiniging ging wat ons betreft te ver. Op het totaal van de begroting heeft dit een gering effect. De meerderheid van de raad ondersteunde dit voorstel. D66 en VVD stemden niet in op basis van bij de begroting gemaakte financiële afspraken.

We begrijpen de grenzen van het college en hun verantwoordelijkheid. Datzelfde geldt voor de gemeenteraad en de verschillende politieke partijen. Het verantwoordelijke werk als raadslid is sterk voelbaar geweest bij dit amendement. Een strijd tussen gevoel en verstand. Voor ons is het gevoel en de keuze om het goede te doen voor onze kwetsbare inwoners bij de taakstelling in het sociaal domein leidend geweest. De taakstelling op het sociaal domein is nu teruggebracht naar € 913.500. De rest van de taakstelling raakt wel de WMO, Jeugdzorg en de werk- en re-integratie in de Participatiewet.

We zijn dankbaar dat dit amendement in de gemeenteraad is aangenomen en daarmee van tafel is. Daarmee hebben we het goede willen doen voor onze kwetsbare inwoners.

Zie voor het ingediende amendement deze link.

Deel dit bericht

Labels: , ,