Strategische beschouwingen

Foto strategische beschouwingen.png
Hetty-2019-10-150x225.jpg
Door Hetty Pullen-Muis op 5 juni 2021 om 10:01

Strategische beschouwingen

Wel ambities

Elk voorjaar kijken we als gemeenteraad samen met het college al 4 jaar vooruit. Nu moet de begroting 2022-2025 het einde van het jaar vastgesteld worden. Deze keer met de beleidsarme kaderbrief van het college.

Daarnaast ging de voorbereiding geheel anders dit jaar. In het Torentje van de Hoogeveensche Courant konden alle politieke partijen hun standpunten samenvatten. En door corona was de voorbereiding meer schriftelijk. Maar wel met eindelijk een fysiek debat in de raadszaal voor het eerst sinds december 2020. We gaven in onze politieke strategische beschouwing een reactie op de kaderbrief van het college van B&W. De financiële situatie van de gemeente Hoogeveen is zorgelijk, maar er is wel sprake van ambities. We hebben daarom onderstaande debatpunten in de raadsvergadering van 3 juni benadrukt.

Sparen versus investeringen

De wens voor een nieuw zwembad in Hoogeveen is duidelijk waar te nemen in de raad. Deze wens leeft ook in onze fractie. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van Hoofdstraat Zuid en de brandweerkazerne. Dat zijn allemaal wensen en nieuwe investeringen in de toekomst. We hopen dat we over 5 jaar weer kunnen investeren. Maar de uitgangspositie m.b.t investeringen is niet rooskleurig. Hoe gaan we om als raad met de spanning tussen sparen versus investering?

Sociaal domein

Het besef om het anders en beter te doen in het sociaal domein is helder.  Er moet op dat punt nog veel gebeuren, want het vraagt een verandering van werken en een andere benadering. Maar het moet niet ten koste gaan van de zorg voor die inwoners die zorg en aandacht nodig blijven hebben in Hoogeveen. Dat is een spannende opgave, omdat dit ook de kostenbeheersing en de kwaliteit van de organisatie en zorg raakt in Hoogeveen.

De opgave voor een goed financieel beleid vraagt dus veel denk- en rekenwerk. Als raad en college zijn we hier nog niet uit. We hebben nog tijd om dit verder te onderzoeken. Het college gaf bij monde van wethouder Derk Reneman aan dat de kaderbrief wel beleidsarm is, maar niet beleidsloos. Plannen maken en het werk in de gemeente Hoogeveen gaat wel door. Daar blijven we ons als ChristenUnie ook voor inzetten. Met ambitie om het goede voor Hoogeveen steeds te doen.

Deel dit bericht

Labels: , ,