Ieder mens waardevol

Verkiezingen.jpg
20210313_210633.jpg
Door Gijs Verstegen op 14 juni 2021 om 13:07

Ieder mens waardevol

Alle partijen schrijven een verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie is daar ook mee bezig. Ons programma is uniek door ons uitgangspunt: Jezus Christus die leven geeft.

Zo beginnen we aan het schrijven van een verkiezingsprogramma met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in Hoogeveen in 2022. Of misschien kan ik beter zeggen, het samenstellen van ons programma. We beginnen niet opnieuw. Er is een voorbeeld vanuit de bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. Er is ook het verkiezingsprogramma van vier jaar geleden. Deze twee documenten vormen een goede basis. Met deze twee documenten begint het schrappen en actualiseren.

Vier jaar geleden zag de wereld er anders uit. Toen zag er allemaal positiever uit. De werkeloosheid was historisch laag. Er was nog geen bestuurscrisis zoals in 2020 en geen financiële crisis in de gemeente Hoogeveen. Er was al helemaal geen sprake van corona. We moeten bezuinigen, om financieel gezond te worden als gemeente. De werkeloosheid is door corona toegenomen. Corona is nog niet helemaal weg en de vraag is wat de effecten in maart 2022 zullen zijn.

Hoe laten we nu in ons programma zien dat we vasthouden aan ons uitgangspunt: Christus die leven geeft. We doen het bijna vanzelfsprekend. Dat maakt het lastig om het op te schrijven. Maar wanneer u het later leest zou u een aantal dingen moeten opvallen.

  1. Het gaat ons om de mensen in Hoogeveen, meer dan om de financiën. Daar waar mensen zonder hulp niet mee kunnen doen, moet hulp beschikbaar zijn. Het schrappen van noodzakelijke zorg is geen oplossingsrichting voor ons financieel probleem.
  2. Ieder mens is het waard om te leven. Christus sluit niemand uit, wij mogen dat ook niet doen.  Dus aandacht voor mensen die in onze maatschappij moeilijk mee kunnen doen: verwarde personen, laaggeletterden, statushouders en vluchtelingen, mensen met een beperking. Ouderen zijn het waard om ons in te spannen voor hen om hen betrokken en actief te houden, zodat zij ook zelf hun leven als waardevol ervaren.
  3. We werken graag samen met inwoners Iedereen is het waard om gehoord te worden en om mee te doen als het kan. Mensen die zich willen inzetten voor de onze samenleving moeten daarin gesteund worden. Inspraak in bouwplannen, in energietransitie en in tal van kleinere onderwerpen wordt gezocht in Hoogeveen.

Omdat het Christus is die het leven geeft is ieder mens waardevol. Wie gelooft in zijn opstanding mag het ook van zichzelf weten een geliefd mens te zijn.

Wil je meedenken en heb je concrete ideeën of vragen voor de ChristenUnie Hoogeveen, meld je dan bij mij of bij een van onze fractieleden.

Deel dit bericht

Labels: ,