Hoogeveen financieel gezond?

Geld afbeelding.jpg
Afbeelding Wim.jpg
Door Wim Warrink op 15 september 2021 om 14:59

Hoogeveen financieel gezond?

De raad heeft vorig jaar, in de zomer, met twee informateurs hard doorgewerkt om met een oplossing te komen voor de financiële situatie in Hoogeveen. In het rapport “Op weg naar een schone lei” is een stappenplan opgenomen om in 2025 weer financieel gezond te zijn. Nu we een jaar verder zijn is het goed om aan de hand van de jaarrekening en de Gemrap (financiële tussenstand over 2021) te kijken hoe de gemeente er voorstaat.

In ‘Op weg naar een schone lei’ werden afspraken gemaakt om voornamelijk middels ombuigingen (bezuinigingen) de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Door daarnaast ook te sparen verwachten we dat we in 2025 weer solvabel zijn, ofwel voldoende spek op de botten hebben.

Het blijkt nu dat bezuinigen erg lastig is. Bijna € 9 ton kan niet gerealiseerd worden. Hierin zit een o.a. extra taakstelling jeugdzorg van € 5 ton, maar ook andere bezuinigen konden maar deels of helemaal niet gerealiseerd worden. Soms omdat er juridische belemmeringen waren, maar ook omdat de raad enkele bezuinigingen heeft teruggedraaid. Een mooie meevaller is de extra inkomsten uit het gemeentefonds (dus uit Den Haag). Dit levert zo’n € 5 miljoen op. Dit heeft deels te maken met coronamaatregelen die door de gemeente uitgevoerd worden. Maar ook zit daar extra geld in voor het sociaal domein, m.n. jeugdzorg. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk komt het Rijk toch over de brug met extra middelen voor de jeugdzorg. En dat is terecht. Zo het nu lijkt kan 2021 met een voordelig resultaat worden afgesloten.

De algemene reserve stijgt door een voordelig resultaat. Maar ook omdat de raad besloten heeft om een aantal reservepotjes aan de algemene reserve toe te voegen. Dit is een boekhoudkundige ingreep. Het gevolg is bijvoorbeeld dat investeringen voor het stadscentrum niet meer ten laste komen van de reserve, maar rechtstreeks ten lastte komen van de exploitatie. Het is de conclusie van onze fractie dat hiermee de toekomstige investeringen op slot zijn gezet.

De ChristenUnie ziet dat bezuinigingen heel erg moeilijk is. Daarnaast komt het Rijk langzamerhand over de brug met extra financiën voor het sociaal domein. Het is nog niet genoeg, maar het begin is er. Door het overhevelen van potjes naar de algemene reserve en de moeilijke bezuinigingen ontstaat een beter financieel beeld, dan we een jaar geleden hadden kunnen vermoeden. Op grond van de huidige cijfers hebben we eind 2024 de benodigde algemene reserve om weer financieel gezond te zijn.

Maar we zijn er nog lang niet. De roep om meer geld uit te geven wordt al gehoord, ook heeft het college al een winstwaarschuwing laten horen en zijn de ingeboekte bezuinigingen waarschijnlijk niet te realiseren. Het is daarom zaak om dit beleid nog enkele jaren vol te houden.

Deel dit bericht

Labels: