Werk van de lange adem

CJG.jpg
Hetty-2019-10-150x225.jpg
Door Hetty Pullen-Muis op 27 september 2021 om 17:00

Werk van de lange adem

De organisatie van de jeugdzorg ligt bij de gemeente sinds 2015. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie rond zorgaanbieders en via het Centrum voor Jeugd en Gezin werken ze aan één gezin, één plan en één aanspreekpunt. Dat vraagt veel administratie en gesprekken met kinderen, ouders en jeugdzorginstellingen.

Veilig opgroeien is voor kinderen en jongeren niet altijd vanzelfsprekend. De jeugdzorg kan dan bijstaan. De ChristenUnie had onlangs een gesprek met professionals die actief zijn in de jeugdzorg. Zij werken in direct contact met kinderen thuis, op school of via een zorginstelling. Tegelijkertijd moet er veel geregeld worden als het voor een kind thuis niet meer veilig is. Of als een jongere hulp nodig heeft bij problemen. De meeste belangrijke kwestie voor de toekomst is wel de zorg voor tienermoeders en de overgang van zorg van 18- naar 18+. In ons gesprek kwam naar voren dat deze problematiek in Hoogeveen groeit.

De fractie van de ChristenUnie is onder de indruk van de bevlogenheid van deze professionals. Zij werken aan een goed proces bij aanvragen voor jeugdhulp. Eerst kijken naar wat écht nodig is voor een kind. Tegelijkertijd werken ze aan de begrenzing van aanvragen en de kritische controle op zorgaanbieders. Niet alles kan (meer). Een motie vanuit de gemeenteraad in Hoogeveen (februari 2021) gaf deze opdracht. Tegelijkertijd is niet alles realistisch vanuit de motie, want de integratie van school en jeugdzorg is al volop gaande. Een goed voorbeeld van de zogenoemde ‘Verbindende aanpak’ op scholen is het samenwerken met een jeugdprofessional binnen de school. De aanpak vanuit de huisartsenpraktijken met een praktijkondersteuner is daarnaast ook een goed voorbeeld.

De gemeente streeft naar een toegangspoort voor jeugdzorg. Daar is nog veel werk voor nodig. Niet iedereen komt via het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht bij zorg. Huisartsen verwijzen soms rechtstreeks. Voor ouders is het (nog) niet altijd duidelijk waar ze moeten zijn met hun vragen. Dit proces van huisbezoek tot en met evaluatie van de zorg is voor de ChristenUnie duidelijker geworden. Dit blijft voor veel Hoogeveense ouders en mensen rond kinderen en jongeren nog wel een aandachtspunt. Werk van de lange adem. Werk dat bijdraagt aan de zorg voor kinderen en jongeren in de knel.

Deel dit bericht

Labels: