Coalitieakkoord en voorstellen wethouder

Jeroen Westendorp.jpg
Foto Hetty.jpg
Door Hetty Pullen-Muis op 2 juni 2022 om 20:17

Coalitieakkoord en voorstellen wethouder

Gemeentebelangen Hoogeveen, PvdA, VVD en ChristenUnie hebben de onderhandelingen afgerond en zijn gekomen tot een coalitieakkoord met de titel ‘Samen: verbinden en verbeteren’. Onder leiding van formateur Harmke Vlieg hebben de vier partijen een akkoord op hoofdlijnen bereikt. De coalitie  wilhiermee uitvoering geven aan de grote opgaven waar Hoogeveen voor staat, zoals wonen, duurzaamheid, zorg, ondersteuning van onze inwoners en gezonde gemeentefinanciën. Bij het opstellen en uitvoeren van de plannen gaan de partijen in gesprek met de samenleving en de gehele gemeenteraad van Hoogeveen.

Kandidaat wethouder Jeroen Westendorp

De fractie van ChristenUnie Hoogeveen kandideert Jeroen Westendorp uit Roden voor het wethouderschap. Er is een ervaren wethouder nodig om de ambities uit  het akkoord waar te maken en de financiële uitgangspositie van Hoogeveen te kennen. De fractie denkt die in de persoon van Jeroen Westendorp te hebben gevonden.

Fractievoorzitter Hetty Pullen stelt: “Jeroen is een ervaren en gedreven bestuurder en bekend op de thema’s die voor de ChristenUnie belangrijk zijn. Hij is 4 jaar wethouder in Noordenveld geweest, kent de bestuurscultuur in Drenthe goed en hij weet dat het in Hoogeveen een kwestie van aanpakken is.”

Jeroen Westendorp is 41 jaar, getrouwd en vader van 3 kinderen. Hij woont in Roden. Jeroen is geboren in Hindeloopen (Fr.) en opgegroeid in Zuidlaren. Jeroen heeft gestudeerd aan de Universiteit van Groningen en voor zijn wethouderschap in Noordenveld heeft hij gewerkt als Programmaleider bij de Gemeente Groningen. Tijdens zijn wethouderschap in Noordenveld was hij onder meer verantwoordelijk voor Jeugdzorg, Volksgezondheid, Sport, Recreatie, Leefbaarheid, Afval en Vluchtelingenzorg. Ook werkte hij aan het programma Vitale Vakantieparken en het Dorpsplan Norg.

Jeroen heeft zich altijd sterk gemaakt voor een samenleving waarin mensen mee kunnen doen en er toe doen. Zoals hij zelf zegt:  “Dit vanuit de overtuiging om recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg van God te gaan. Ik wil mij graag met energie en passie inzetten voor een zorgzaam, duurzaam en dienstbaar Hoogeveen.”