Verslag laatste raadsvergadering 2018

dinsdag 08 januari 2019 11:59

Op de laatste raadsvergadering van 2018 heeft de gemeenteraad het aangepaste voorstel met betrekking tot betaald parkeren besproken. In dit nieuwe voorstel was er geen sprake meer van betaald parkeren op zondag, zodat er geen extra handhavers op pad hoeven en kerkgangers in het centrum op zondagmiddag geen parkeergeld hoeven te betalen. Ook is de eindtijd aangepast van 20.00 uur naar 19.00 uur.

Het parkeertarief is wel met 20 cent per uur verhoogd, maar daarmee blijft Hoogeveen qua parkeren goedkoper dan Emmen en Assen. Ook heeft de wethouder toegezegd volgend jaar het totale parkeerbeleid te bekijken en te onderzoeken of bijvoorbeeld zorgverleners vrijgesteld kunnen worden van parkeerbelasting.

Verder werden de resultaten van een onderzoek naar schuldhulpverlening door de rekenkamer besproken. “Mensen met schulden en alle problemen die daarbij komen kijken, dat gaat ChristenUnie aan het hart.” aldus raadslid Hetty Pullen. “We constateren dat er al veel in uitvoering is qua armoedebeleid”. Wel riep ze op om de samenwerking tussen de gemeente, loket Geldzaken nog meer doeltreffender te maken voor mensen met schulden. Het beleid rond schuldhulpverlening is volop in ontwikkeling bleek na het Rekenkamerrapport.

De raad zich ook laten informeren over het Integraal Veiligheidsplan, waarin het accent verschuift naar vooraf preventief optreden in plaats van achteraf ingrijpen. Ook vinden we het positief dat er meer aandacht komt voor digitale veiligheid, waaronder sexting en cyberpesten. Iets waar ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma ook nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd.

Tenslotte heeft wethouder Slomp ons bijgepraat over de stand van zaken rondom de plannen voor inrichting van het zwembad. Burgemeester Karel Loohuis sloot daarop de laatste raadsavond van 2018 af door ons gezegende feestdagen toe te wensen.

« Terug

Reacties op 'Verslag laatste raadsvergadering 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.