Verslag Raadsvergadering 7 februari 2019

maandag 11 februari 2019 16:17

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari heeft ChristenUnie ingestemd met het integraal veiligheidsplan. Wij staan achter het voorstel vanwege de extra inzet op preventie. In ons verkiezingsprogramma hebben we aandacht gevraagd voor digitale veiligheid en dat zien we tot onze tevredenheid terug in dit plan.

Ook hebben we ingestemd met het preventie- en handhavingsplan (PHP) van de drank- en horecawet. Volgens ons is verstandig omgaan met alcohol en belangrijke basis voor een gezonde toekomst. In het PHP worden onder andere de afspraken beschreven met supermarkten, sportclubs en evenementen om te voorkomen dat er op (te) jonge leeftijd wordt gedronken.

In het debat over het zonnepark aan de Hendrik Reindersweg in Pesse heeft ChristenUnie aangegeven dat het jammer is dat de omgeving niet echt mee kan profiteren van het zonnepark. Daarbij valt te denken aan het ondersteunen van duurzame initiatieven in de directe omgeving. Wij vinden het belangrijk dat op deze manier ook een stukje extra draagvlak wordt gecreëerd. Niet alleen de nadelen van een zonnepark in de omgeving ervaren, maar ook de voordelen. In het plan zijn tevens aanpassingen gemaakt om doorgangen en poelen voor het wild uit omliggende natuurgebieden te creëren. Hierdoor is volgens ChristenUnie voldoende rekening gehouden met de natuur. Op 28 februari neemt de raad hierover een besluit.

Tot slot was er een debat over hoe de bezuiniging van 1 miljoen euro op het sociaal domein (dat is WMO en jeugdzorg) ingevuld moet gaan worden. Uitgangspunt van ChristenUnie is dat mensen die zorg nodig hebben, deze zorg ook kunnen krijgen. Niemand mag daarbij tussen wal en schip vallen. Door het slimmer organiseren van deze zorg kan waarschijnlijk al veel voordeel worden behaald zonder aan kwaliteit van zorg in te leveren. Ook over dit voorstel zal op 28 februari een besluit moeten worden genomen.

« Terug