Ziekenhuiszorg Bethesda Hoogeveen

Treant-08-03-2019.jpgvrijdag 08 maart 2019 19:18

Onlangs verscheen het rapport Zorg voor Regio (https://zorgvoorregio.nl), waarbij de zorg vanuit het ziekenhuis Bethesda zal veranderen. Het plan zet in op volwaardige ziekenhuizen in Assen en Emmen, terwijl Stadskanaal en Hoogeveen de acute zorg moeten inleveren en uitsluitend planbare ingrepen gaan doen.

De ChristenUnie is zeer teleurgesteld dat er na de intensive care en verloskunde nu weer een essentieel onderdeel lijkt te gaan verdwijnen uit Bethesda. Goede zorg dichtbij huis is belangrijk voor onze inwoners en wij betreuren het dat de acute zorg nu ook verder weg komt te liggen.

Met name de groep mensen die minder mobiel zijn en zich dus niet gemakkelijk van Hoogeveen naar Emmen of Assen kunnen verplaatsen zijn een punt van aandacht, evenals de wettelijke normen voor aanrijtijden van ambulances. Wij zullen op deze onderwerpen vinger aan de pols blijven houden en garanties vragen om goede zorg voor iedereen bereikbaar te houden.

Ook in de Tweede Kamer heeft dit plan de volle aandacht. Ziekenhuiszorg in Nederland verandert en Carla Dik (Tweede Kamerlid ChristenUnie) heeft aan minister Bruins op 13 februari j.l. de volgende vragen voorgelegd en daarmee een belangrijk vragen en daarmee een belangrijk statement afgegeven.

“In Drenthe moet het plan van het kernteam nu concreet uitgewerkt worden. Hierbij moeten inwoners, maar ook de lokale en regionale overheden goede betrokken worden, zeker als de eerste stappen al na de zomer gezet gaan worden. Hoe zorgen we dat die dialoog geen wassen neus wordt?
Verder is de Regionale Ambulance Voorziening geen onderdeel van het kernteam. Voordat er verdere stappen worden gezet, moet er eerst duidelijkheid komen over de aanrijtijden, de beschikbaarheid van voldoende ambulances en personeel. Wil de minister dit toezeggen?

Vorig jaar is er een motie aangenomen over het structureel borgen van grensoverschrijdende spoedzorg in de Euregio. Dit lijkt me voor Drenthe en Zuidoost-Groningen zeker van belang. Wil de minister dit meegeven aan het kernteam?”

De minister zei toe om met Treant en andere betrokken zorgprofessionals nadruk te leggen op een goede dialoog met de inwoners en de gemeente en aandacht te blijven vragen voor de vragen van (overigens veel Tweede Kamerleden), zeker voor er nieuwe stappen moeten worden gezet.

« Terug

Reacties op 'Ziekenhuiszorg Bethesda Hoogeveen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.