Verantwoording ijsbaandossier fractie ChristenUnie

2019-ijsbaan-hoogeveen.jpgzondag 06 oktober 2019 13:49

Het onderwerp ijsbaan is zonder twijfel één van de meest complexe dossiers van deze raadsperiode. Met het raadsbesluit van 19 september jl. is definitief het doek gevallen voor het project ijsbaan in Hoogeveen. Wij hechten er als fractie grote waarde aan om verantwoording af te leggen over de door ons gemaakte keuzes in dit proces. We kiezen ervoor om op enkele belangrijke punten onze visie en standpunten weer te geven. Voor meer toelichting kunt u de fractie benaderen.

In 2009, bij de ontwikkeling van het Bentinckspark was de intentie uitgesproken om hier een regionale sportvoorziening te realiseren. Een plan waar ook onze fractie positief over was. In 2015 heeft ChristenUnie een motie ingediend waarin het college werd opgeroepen al het mogelijke te doen om een ijsbaan in Hoogeveen te realiseren. Deze motie werd door alle partijen in de raad gesteund. De ijsbaan zou Hoogeveen aantrekkelijker en mooier maken. Een bereikbare sportvoorziening voor jong en oud, waar een duidelijke behoefte aan is en qua ligging ideaal gelegen tussen andere plaatsen met een ijsbaan (Groningen, Heerenveen, Dronten, Deventer).

In het eerste ontwerp was sprake van een opzichzelfstaande ijsbaan, waarbij bouwbedrijf BAM ook een deel van de financiering voor haar rekening zou nemen. Dit bleek in strijd met Europese aanbestedingsregels, daardoor kwam dit ontwerp te vervallen. Omdat ook het zwembad binnen afzienbare tijd vervangen moest worden werd deze toegevoegd aan het ontwerp. Op 12 juli 2018 werd door de raad besloten om dit plan verder uit te werken en de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. Het gezamenlijk bouwen van ijsbaan en zwembad biedt synergievoordelen, zoals een gezamenlijke toegang en horeca. Dit compenseerde grotendeels het mislopen van de ‘BAM-deal’.

Voor wat betreft de financiën is in (sociale) media vaak het beeld geschetst dat de gemeente ineens heel veel geld zou uitgeven waardoor bezuinigingen in het sociaal domein noodzakelijk werden. Dit beeld is onjuist. Het huidige zwembad kost de gemeente ongeveer €1,5 mln per jaar. Door de warmtewisseling tussen zwembad en ijsbaan en het bouwen van een bijna energieneutraal gebouw zouden de kosten flink omlaag worden gebracht. Samen met de kosten van de financiering (vergelijk het met een hypotheek op een huis) zou de ijsbaan-zwembad combinatie niet veel meer kosten dan het huidige verouderde zwembad.

Helaas bleek in juli 2019 na het bekend worden van de inschrijvingen in het aanbestedingstraject dat de huidige overspannen bouwmarkt heeft geresulteerd in slechts 1 inschrijving, waarbij het ingeschreven bedrag royaal hoger was dan het door de gemeenteraad gestelde kader. Het stopzetten van het project was daarmee de enige juiste beslissing.

Het feit dat de gemeenteraad en andere belanghebbenden dit nieuws via de pers hebben moeten vernemen is iets wat onze fractie betreurt. Dit had zeker anders gemoeten. Tegelijk zien wij in het verantwoordingsdocument van het college dat er continu is gehandeld vanuit de intentie om iedereen en zeker de raad gelijktijdig en zo volledig mogelijk te informeren. Daarbij trekt het college ook zelf de conclusie dat sommige zaken anders hadden gemoeten en zijn er afspraken gemaakt om een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen.

In de raadsvergadering heeft onze fractie daarom ook de nadruk gelegd op het feit dat fouten kunnen worden gemaakt en dat het belangrijkste is om daar lering uit te trekken. Dat zien wij nadrukkelijk terug in de reflectie van het college. In de raadsvergadering is dat door ons raadslid Koen Meesters ook verwoord “Fouten kunnen worden gemaakt en kunnen vergeven worden. In onze Christelijke overtuiging is vergeven ook een belangrijk basisprincipe” Onze fractie houdt daarmee het vertrouwen in het college en heeft daarom de motie van wantrouwen die door de oppositie is ingediend niet gesteund. Een motie die trouwens verworpen is met 12 voor en 18 tegen.

« Terug

Reacties op 'Verantwoording ijsbaandossier fractie ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.