Mondelinge vragen raadvergadering 12 maart 2020

maandag 16 maart 2020 21:37

Betreft opvang vluchtelingenkinderen.

Op de Griekse eilanden als Lesbos (20.398), Samos (6.052) en Chios (7.438) zijn er veel meer vluchtelingen dan waar plek voor is (bron: https://www.vluchteling.nl/griekse-eilanden) . Ondertussen lopen de lokale spanningen hoog op, wat onder andere leidde tot geweld richting Nederlandse hulpverleners.

De Griekse Minister van burgerbescherming riep EU-lidstaten eerder al op samen in totaal 2.500 alleenstaande kinderen vrijwillig op te vangen. Frankrijk, Portugal en Finland zijn hier al op in gegaan. Afgelopen weekend heeft Duitsland ook haar verantwoordelijkheid genomen.

In Nederland roepen maatschappelijke organisaties Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children, Nederlands gemeenten op tot het vormen van een ‘Coalition of the Willing’ om in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. In Amsterdam, Leiden, Utrecht en Zwolle steunt een meerderheid van de gemeenteraad deze oproep voor bijzondere opvang. Dit is nu nog belangrijker geworden, omdat de Nederlands regering afgelopen vrijdag heeft aangegeven niet van plan te zijn om minderjarige vluchtelingen naar Nederland te halen. De ChristenUnie vindt dit pijnlijk.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de ChristenUnie de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de erbarmelijke situatie op de Griekse eilanden?
  2. Deelt het college de mening van de ChristenUnie, dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor kinderen op Moria?
  3. In hoeverre is het college bereid zich in navolging van andere gemeenten te voegen bij de ‘coalition of the willing’ om met elkaar in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden en het rijk te verzoeken de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen.
  4. Is het college bereid zich ervoor in te zetten ook andere (grote en middelgrote) gemeenten te overtuigen zich bij deze coalitie te voegen?
  5. De ChristenUnie heeft  in het verleden  met enige regelmaat aandacht gevraagd voor de BBB regeling. Nu bereiken ons (recent) ook berichten dat vluchtelingen verwezen worden (ook kinderen) naar de BBB in Groningen, maar kunnen daar moeilijker terecht. Er zijn situaties dat inwoners van onze gemeente zorg dragen voor opvang. Tegelijkertijd zien we dat in Drenthe hier de voorzieningen mager zijn.  Wil het college in samenwerking met de minister extra aandacht vragen voor deze situatie? Zeker daar waar kinderen op straat komen te staan na een afwijzing.


Namens fractie ChristenUnie
Wim Warrink

 

« Terug