Verslag (digitale) raadsvergadering 9 april 2020

Digitale-werkplekwoensdag 15 april 2020 08:29

Afgelopen donderdag heeft de raadsvergadering van Hoogeveen voor het eerst digitaal plaatsgevonden. Dat wil zeggen: vanuit elke fractie heeft een vertegenwoordiging meegedaan aan een videoconferentie. De vergadering was via de website van onze gemeente live te volgen. Hoewel de verbinding soms wat haperde en het zoeken was naar de juiste vorm en volgorde, was het een werkbare vorm in tijden waarin we niet bij elkaar kunnen komen in de raadszaal.

De vergadering stond geheel in het teken van een begrotingswijziging. Zoals u wellicht weet, verkeert onze gemeente in financieel zwaar weer. Het doel van de begrotingswijziging is dan ook om de begroting van 2020 dusdanig bij te sturen, dat we aan het einde van het jaar op een negatief resultaat hopen te voorkomen. Dit betekent dat er zal moeten worden bezuinigd, met grote maatschappelijke gevolgen. En dat doet pijn, want het zal veel van onze inwoners raken.

Tegelijkertijd hebben we als politieke partij (in het college) een verantwoordelijkheid. We willen de gemeentefinanciën weer op orde brengen. Als we hier niet in slagen, kan de provincie onze gemeente onder preventief toezicht stellen, waarbij we een deel van onze financiële zelfstandigheid zullen verliezen. Bij gemeente Assen is dit in 2019 gebeurd. Dit willen we als ChristenUnie graag voorkomen. We zullen dus een balans moeten vinden tussen onze prioriteiten en financiële mogelijkheden. Het is van belang dat we als lokale partijen loskomen van onze eigen politieke stokpaardjes, omdat we anders niet met elkaar tot een oplossing kunnen komen. Maar wel binnen grenzen: een voorbeeld dat ons raadslid Wim Warrink noemde was bezuinigingen op preventie en onderhoud. Voor de ChristenUnie is dat echt alleen voor 2020 een optie, omdat we anders in de toekomst met grotere problemen te maken krijgen.

Omdat de vergadering over zo’n groot thema gaat, is de raadsvergadering om 23.20h gesloten zonder dat de begrotingswijziging in stemming is gebracht. Donderdag 23 april zal erover worden besloten. De inzet van de ChristenUnie was en blijft het zoeken naar een financieel gezonde toekomst voor Hoogeveen, waarbij we de meest kwetsbaren zoveel mogelijk proberen te ontzien.

« Terug