Raadsvergadering 7 mei 2020

Afbeelding RES II.jpgzaterdag 09 mei 2020 09:15

Een groot onderwerp dat afgelopen raadsvergadering aan bod is gekomen, is een conceptversie van de Regionale Energiestrategie Drenthe (RES). Naar aanleiding van het internationale Klimaatakkoord van Parijs gaan we met elkaar onze CO2-uitstoot sterk verminderen, waarbij we in 2030 de helft uitstoten van wat we in 1990 deden. Om hier op regionaal niveau aan bij te dragen, wordt in RES-regio’s gesproken over deze geplande uitstootvermindering. In het concept zoals het op tafel lag wordt de Drentse uitbreiding van grootschalige hernieuwbare elektriciteit gepresenteerd. Van belang hierbij zijn zorgvuldig ruimtegebruik en betrokkenheid vanuit zowel de maatschappij als het lokale bestuur. Onze wethouder Gert Vos gaf aan dat Drenthe de eerste regio is waar ook jongeren betrokken zijn bij de totstandkoming van de RES: iets om trots op te zijn! Wat de ChristenUnie betreft een gezonde combinatie van het invulling geven aan onze duurzaamheidsopdrachten enerzijds en voldoende aandacht voor lokaal en bestuurlijk draagvlak anderzijds. We hebben daarom als ChristenUnie voor de vaststelling van de RES gestemd.

Ook is er besloten over de IT Hub Hoogeveen. Dit is een gezamenlijk plan gemeente Hoogeveen, het lokale bedrijfsleven (bijvoorbeeld TVM) en het hoger onderwijs (waaronder de Rijksuniversiteit Groningen) uit Noord-Nederland. Met de IT Hub wordt de vraag naar IT-dienstverlening vanuit het bedrijfsleven gekoppeld aan het aanbod van studenten als het gaat om innovatieve toepassingen. De ChristenUnie vindt dit een prachtige kans voor Hoogeveen. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid die het zal stimuleren, maar ook omdat hiermee hoger onderwijs dichter naar onze gemeente toekomt. De precieze invulling van de IT Hub moet nu verder worden uitgewerkt. Wij hebben hier als fractie groen licht voor gegeven.

Ten slotte willen we de Green Planet in Pesse benoemen. De gemeenteraad moest besluiten over een zogenoemde ‘verklaring van geen bezwaar’ voor de realisatie van het aanbod van duurzame vrachtwagenbrandstoffen, waaronder waterstof. In de basis zijn we hier als ChristenUnie voor. Niet alleen vanwege het duurzame karakter, maar ook vanwege de logistieke kansen die deze verandering biedt voor onze regio. Tegelijkertijd hebben we ook de zorgen van het actiecomité ‘Gien Planet’ uit Pesse gehoord en kennisgenomen van de vele ingediende zienswijzen ten aanzien van de plannen van de Green Edge, waar we als ChristenUnie kritisch op zijn. Wat ons betreft heeft de wethouder in de raadsvergadering voldoende duidelijk gemaakt dat de investeringen in de Green Planet losstaan van de plannen van de Green Edge. De ChristenUnie heeft daarom voor de verklaring van geen bezwaar gestemd.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 7 mei 2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.