Afscheid Gert Vos

Afscheid-Gert-Vos.jpegvrijdag 09 oktober 2020 07:34

Op de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 oktober is het nieuwe zakencollege van Hoogeveen geïnstalleerd. Een college met wethouders die niet uit de Hoogeveense politiek afkomstig zijn, maar die zijn geselecteerd op basis van hun kennis, kunde en ervaring los van politieke kleur. Daarmee komt ook een einde aan het wethouderschap van Gert Vos namens de ChristenUnie.

Gert was al sinds 1999 politiek actief. Toen nog voor de GPV, een partij die in 2001 samen met de RPF fuseerde tot ChristenUnie. In 2014 mocht hij namens ChristenUnie wethouder worden in het college van B&W.

In die zes jaar als wethouder heeft Gert zich volop en krachtig ingezet voor de jeugd in Hoogeveen. De high five van Jong Hoogeveen is voor veel mensen onlosmakelijk met Gert verbonden. Maar ook op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie heeft Gert heel veel werk verzet.

Het onderwerp waar Gert het meest trots op mag zijn is de Verbindende Aanpak. Hoogeveen is de eerste gemeente die haar handtekening heeft gezet onder de Gelijke Kansen Alliantie. Overheid, scholen en maatschappelijke organisaties zetten zich in om SAMEN met kinderen te werken en er voor te zorgen dat ze leren om relaties op te bouwen, te onderhouden en -indien nodig- te herstellen. Het bezoek van minister Arie Slob en het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan dit project onderstrepen het belang van deze aanpak.

Wij zijn Gert heel erg dankbaar voor zijn enorme passie en gedrevenheid die hij namens onze partij heeft mogen inzetten voor een socialer en kindvriendelijker Hoogeveen.

« Terug