Vragen over stoppen kwadraatklas Pricoh

Afbeelding Pricoh.jpgmaandag 15 februari 2021 21:23

Recent werd bekendgemaakt dat onderwijsbestuur PricoH stopt met de kwadraatklas voor hoogbegaafde kinderen die niet op het regulier onderwijs uit de voeten kunnen. Dit is reden voor raadslid Koen Meesters om vragen te stellen aan het college van B&W.

Voor een deel van de leerlingen betekent dit mogelijk dat zij niet meer in staat zijn om passend onderwijs te volgen. Het gevolg is dat deze kinderen daardoor mogelijk thuis komen te zitten. Voor de fractie van ChristenUnie een uiterst onwenselijke situatie, juist omdat het al om kwetsbare kinderen gaat.

De fractie van ChristenUnie stelt de volgende vragen aan het college:

  1. Hoe heeft het college kennisgenomen van dit besluit van PricoH om te stoppen met onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?
  2. Wat is de reactie van het college op dit besluit van PricoH?
  3. Is het college het met de fractie van ChristenUnie eens dat het zeer onwenselijk is dat (een deel van) deze kinderen mogelijk weer thuis komt te zitten?
  4. Is het college in gesprek met PricoH en eventueel andere onderwijsinstellingen om te onderzoeken of deze kwadraatklas behouden kan worden of een andere oplossing gevonden kan worden?
  5. Zijn er voor de kinderen die het betreft andere passende mogelijkheden in de regio? Zo niet, wat kan het college doen om te voorkomen dat deze kinderen thuis komen te zitten?

De nadruk ligt wat de ChristenUnie betreft op het voorkomen dat deze kinderen thuis komen te zitten. Raadslid Koen Meesters: “We hopen voor de kinderen en hun ouders dat er een goede oplossing mag komen. Ook voor deze kinderen moet er een plek zijn waar ze goed en veilig onderwijs kunnen krijgen.”

« Terug