Op de tribune - raadsvergadering 19 mei 2017

cascade03dinsdag 23 mei 2017 11:59

Daar zitten de mensen die niet in de gemeenteraad zitten en ook geen burgemeester of wethouder zijn. Daar is het meest te beleven! Op de publieke tribune mag je niet applaudisseren, geen boe-roepen, maar even fluisteren doen de raadsleden onderling ook, dus dat mag ook op de tribune.

Ik ben steunfractielid, geen gekozen raadslid. In de vergadering van de gemeenteraad moet ik mijn mond houden, maar in de fractie kan ik meepraten en –schrijven. Toch vind ik zo’n raadsvergadering leuk om mee te maken. Vooral als er verschil van mening is, vind ik het boeiend om te horen waarom de ene partij heel anders tegen iets aankijkt dan de andere. Bijvoorbeeld het storten in een potje van overgebleven geld van het Rijk voor sociale onderwerpen die door de gemeente geregeld moeten worden. Om daar bij krapte weer plezier van te hebben. Of om het te gebruiken om slimme ideeën op dat gebied uit te voeren. ‘Nee, ‘ zeggen anderen, ‘het geld gaat in de Algemene Reserve en als er behoefte aan is, kan daarvan gebruik gemaakt worden; we houden niet van verschillende potjes.’ Tja. Nou ja, er is in elk geval geld over en dat is mooi! Maar het belangrijkste is dat mensen die zorg nodig hebben die ook krijgen. Gezien de signalen die de fractie ontvangt, zit dat wel goed. Het cliënt tevredenheidsonderzoek bevestigt dit. Hoogeveen scoort bovengemiddeld ten opzicht van andere Drentse gemeenten, maar ook ten opzichte van het landelijke beeld.

En toen kwam het grote onderwerp: de Visie op de Ontwikkeling van het Stadscentrum. Ja, want volgens sommigen is Hoogeveen een stad. Een stad met een binnenstad. En omdat er in de afgelopen tijd zoveel veranderd is wat winkels betreft, moet daar een nieuwe visie voor komen. Veel mensen shoppen online; ze lopen de gewone winkels voorbij. En àls ze gaan winkelen willen ze ook wat ‘beleven’. Op een terras zitten, liefst in het groen en aan een watertje. Een leuke muziekband en nog veel meer: een speelplek voor de kids met een soort trimbaan. En ze willen niet tegen allemaal lege winkelruimtes aankijken, daar word je niet vrolijk van. En dus moet het winkelgebied krimpen. Wil Hoogeveen in trek blijven, dan lijkt het nu het beste om alle winkels bij elkaar te zetten in een kleiner gebied in de Hoofdstraat.

En daar komt pijn bij kijken. Want een mogelijkheid die nu genoemd wordt, is het sluiten van de Tamboerpassage als winkelgebied. Die ondernemers kunnen met steun van de gemeente naar lege panden in de Hoofdstraat. Maar dat zien ze lang niet allemaal zitten. Ze zijn overvallen door het besluit de Tamboerpassage als winkelgebied te sluiten. Zijn ze wel op tijd ingelicht? Hebben ze zelf wel goed in de gaten gehouden wat de plannen van de gemeente zijn? En krijgen ze genoeg terug voor de panden waar ze nu in zitten? En……? Volgens het college is er goed en veelvuldig contact geweest met de ondernemers. Maar dat de uitkomst niet iedereen aanstaat, is ook duidelijk. Op de publieke tribune mag je niets hardop zeggen. Maar je mag wel zuchten en zitten draaien en ‘pffff!’ laten horen.

Het is nog heel laat geworden, die avond. Want de ‘stad’ Hoogeveen heeft veel partijen die allemaal hun eigen achterban hebben en die allemaal wel wat ondernemers onder hun leden hebben. De belangen van al die ondernemers met winkels zijn lang niet hetzelfde. En wat moet nu de doorslag geven? We horen het de volgende keer op de tribune.

Nicolette Christiaanse,
Steunfractie.

Labels

« Terug

Reacties op 'Op de tribune - raadsvergadering 19 mei 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.