Koene Hofstee

Wie ben ik

Ik ben Koene Hofstee, geboren in 1958 te Stadskanaal en vanaf 1986 wonend in de gemeente Hoogeveen. Gehuwd met Magrietha, we hebben 2 dochters en 5 kleinkinderen. Het oudste kleinkind woont bij ons als pleegdochter.

De helft van mijn arbeidstijd wordt in beslag genomen door Hofstee Advies, alwaar ik mij bezig hou met het samenstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van belastingaangiften en fiscale advisering, vooral voor ondernemers. Voor de andere helft ben ik firmant in Omega Beheer, een kantoor voor beschermingsbewind, curatele en mentorschap. De combinatie van enerzijds financieel/fiscaal en anderzijds sociaal/juridisch werk spreekt mij bijzonder aan.

Waarom politiek

Politiek is mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader was vele jaren gemeenteraadslid namens de ARP en hij mocht zijn carrière afsluiten met een termijn als wethouder. Hij liet nooit na om het belang van christelijke en democratische waarden te benadrukken en dat kan ik volledig onderschrijven. Daarom wil ik hieraan graag mijn steentje bijdragen.

Waarom ChristenUnie

Ik voel me thuis bij de ChristenUnie omdat de partij de bijbel als richtsnoer hanteert voor het politieke denken en handelen. Ik vind het geweldig dat de partij in een tijd van afkalvend christendom in de landelijke politiek, in diverse provincies en vele gemeenten een prominente plaats mag innemen.

Wat kunt u van mij verwachten

Een betrokken bestuurslid die ervoor zorgt dat de financiën van de vereniging op orde zijn.