Actueel

ChristenUnie stelt kandidatenlijst vast

foto top 5dinsdag 28 november 2017 20:38 De ChristenUnie Hoogeveen heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Ook is de ledenvergadering unaniem akkoord gegaan met de positie van Gert Vos als lijsttrekker. Op de lijst staan 30 betrokken leden die zich vol enthousiasme in willen zetten voor een mooi verkiezingsresultaat. Ook is het verkiezingsprogramma besproken en goedgekeurd. lees verder

ChristenUnie op werkbezoek in Het Klooster

foto CU Kloostermaandag 20 november 2017 13:43 Afgelopen vrijdag ging de fractie van de ChristenUnie op werkbezoek naar Het Klooster. Naast een rondleiding door het prachtige gebouw werden zij door Harold Prost van Zlimthuis bijgepraat over alle mogelijkheden voor ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen. lees verder

Gert Vos beoogd lijsttrekker ChristenUnie Hoogeveen

Gert-grootdinsdag 31 oktober 2017 23:14 ChristenUnie wil behalve smaakmaker zijn ook verantwoordelijkheid dragen lees verder

Ben Effectief

Ben-Effectiefzondag 10 september 2017 11:52 De ChristenUnie heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen van raadslid Hetty Pullen ontvangen over de forse ingreep bij zorgaanbieder Ben Effectief door de gemeente Hoogeveen. Hiermee is meer duidelijk geworden welke argumenten en klachten er toe hebben geleid waarom B & W tot handhaving in het kader van WMO taken van de gemeente is overgegaan. lees verder

ChristenUnie wil meer weten over ingrijpen bij Ben Effectief

Ben-Effectiefdinsdag 29 augustus 2017 08:03 Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 21 juli jongstleden fors ingegrepen bij Ben Effectief in Hoogeveen. De cliënten van deze zorginstelling zijn ondergebracht op andere plaatsen. De ChristenUnie fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W mede naar aanleiding van een gesprek met een vertegenwoordiging van Ben Effectief. lees verder

de Programmabegroting

budget-1zondag 02 juli 2017 11:48 De ChristenUnie heeft in de raadsvergadering van 29 juni 2017 het vertrouwen uitgesproken in de plannen van het college B & W. Naast de aandacht voor het sociale domein en duurzaamheid vroeg Wim Warrink (fractievoorzitter) aandacht voor de investeringen voor de komende jaren. Hoogeveen heeft meer ambities, maar investeringen als de Tamboer, de mogelijke ijsbaan en Sience Drenthe zijn nog niet opgenomen in de investeringsplanning. De ChristenUnie gaat het gesprek over de financiële kaders graag aan, maar wil wel aandacht voor de terugverdiencapaciteit van investeringen (vooral bij een thema als duurzaamheid). lees verder

Werkbezoek bij Leger des Heils Hoogeveen

leger-des-heilswoensdag 14 juni 2017 07:53 De ChristenUnie ging vrijdag 9 juni op werkbezoek bij de Dagopvanglocatie van het Leger des Heils. In Hoogeveen heeft het Leger des Heils een dagopvang, een huis voor jongeren (18+) met vier plaatsen en Interwonen, dat bedoeld is om in anderhalf jaar vaardigheden te verwerven die nodig zijn om zelfstandig te wonen dan weer door te stromen. lees verder

ChristenUnie: luiers vragen om concreet plan

luiersdinsdag 13 juni 2017 09:34 Op 20 april werd de raad door wethouder Steenbergen geïnformeerd over de nieuwe aanpak voor afvalinzameling. Het restafval wordt nog 1x per maand opgehaald en de oranje container voor plastic en blik 1x per twee weken. Een goed plan, vindt de ChristenUnie. Maar er moet wel voldoende aandacht worden besteed aan het feit dat mensen dan hun luiers niet altijd kwijt kunnen. Hetzelfde geldt voor mensen die incontinentiemateriaal gebruiken. Daarom wil de ChristenUnie aanstaande woensdag tijdens een extra raadsvergadering een motie indienen waarin het college opgeroepen wordt met een concrete bruikbare oplossing voor dit probleem te komen. lees verder

Op de tribune - raadsvergadering 19 mei 2017

cascade03dinsdag 23 mei 2017 11:59 Daar zitten de mensen die niet in de gemeenteraad zitten en ook geen burgemeester of wethouder zijn. Daar is het meest te beleven! Op de publieke tribune mag je niet applaudisseren, geen boe-roepen, maar even fluisteren doen de raadsleden onderling ook, dus dat mag ook op de tribune. lees verder

Behandeling jaarrekening 2015.

zaterdag 22 april 2017 15:16 Op donderdag 20 april is het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Hoogeveen behandeld in de raad. Namens de fractie heeft Jan Bekkering het woord gevoerd. lees verder

Nieuwsarchief

Archief > 2018 > januari

Geen berichten gevonden