Actueel

Gert Vos beoogd lijsttrekker ChristenUnie Hoogeveen

Gert-grootdinsdag 31 oktober 2017 23:14 ChristenUnie wil behalve smaakmaker zijn ook verantwoordelijkheid dragen lees verder

Ben Effectief

Ben-Effectiefzondag 10 september 2017 11:52 De ChristenUnie heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen van raadslid Hetty Pullen ontvangen over de forse ingreep bij zorgaanbieder Ben Effectief door de gemeente Hoogeveen. Hiermee is meer duidelijk geworden welke argumenten en klachten er toe hebben geleid waarom B & W tot handhaving in het kader van WMO taken van de gemeente is overgegaan. lees verder

ChristenUnie wil meer weten over ingrijpen bij Ben Effectief

Ben-Effectiefdinsdag 29 augustus 2017 08:03 Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 21 juli jongstleden fors ingegrepen bij Ben Effectief in Hoogeveen. De cliënten van deze zorginstelling zijn ondergebracht op andere plaatsen. De ChristenUnie fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W mede naar aanleiding van een gesprek met een vertegenwoordiging van Ben Effectief. lees verder

de Programmabegroting

budget-1zondag 02 juli 2017 11:48 De ChristenUnie heeft in de raadsvergadering van 29 juni 2017 het vertrouwen uitgesproken in de plannen van het college B & W. Naast de aandacht voor het sociale domein en duurzaamheid vroeg Wim Warrink (fractievoorzitter) aandacht voor de investeringen voor de komende jaren. Hoogeveen heeft meer ambities, maar investeringen als de Tamboer, de mogelijke ijsbaan en Sience Drenthe zijn nog niet opgenomen in de investeringsplanning. De ChristenUnie gaat het gesprek over de financiële kaders graag aan, maar wil wel aandacht voor de terugverdiencapaciteit van investeringen (vooral bij een thema als duurzaamheid). lees verder

Werkbezoek bij Leger des Heils Hoogeveen

leger-des-heilswoensdag 14 juni 2017 07:53 De ChristenUnie ging vrijdag 9 juni op werkbezoek bij de Dagopvanglocatie van het Leger des Heils. In Hoogeveen heeft het Leger des Heils een dagopvang, een huis voor jongeren (18+) met vier plaatsen en Interwonen, dat bedoeld is om in anderhalf jaar vaardigheden te verwerven die nodig zijn om zelfstandig te wonen dan weer door te stromen. lees verder

ChristenUnie: luiers vragen om concreet plan

luiersdinsdag 13 juni 2017 09:34 Op 20 april werd de raad door wethouder Steenbergen geïnformeerd over de nieuwe aanpak voor afvalinzameling. Het restafval wordt nog 1x per maand opgehaald en de oranje container voor plastic en blik 1x per twee weken. Een goed plan, vindt de ChristenUnie. Maar er moet wel voldoende aandacht worden besteed aan het feit dat mensen dan hun luiers niet altijd kwijt kunnen. Hetzelfde geldt voor mensen die incontinentiemateriaal gebruiken. Daarom wil de ChristenUnie aanstaande woensdag tijdens een extra raadsvergadering een motie indienen waarin het college opgeroepen wordt met een concrete bruikbare oplossing voor dit probleem te komen. lees verder

Op de tribune - raadsvergadering 19 mei 2017

cascade03dinsdag 23 mei 2017 11:59 Daar zitten de mensen die niet in de gemeenteraad zitten en ook geen burgemeester of wethouder zijn. Daar is het meest te beleven! Op de publieke tribune mag je niet applaudisseren, geen boe-roepen, maar even fluisteren doen de raadsleden onderling ook, dus dat mag ook op de tribune. lees verder

Behandeling jaarrekening 2015.

zaterdag 22 april 2017 15:16 Op donderdag 20 april is het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Hoogeveen behandeld in de raad. Namens de fractie heeft Jan Bekkering het woord gevoerd. lees verder

In discussie met de ChristenUnie over politiek en geloof

2017-geloof-hoop-politiek-kleindinsdag 14 maart 2017 19:42 Maandagavond 13 maart 2017 hebben wethouder Gert Vos en fractievoorzitter Wim Warrink namens de ChristenUnie gesproken met belangstellenden over politiek, hoop en geloof. In samenwerking met boekhandel De Fakkel was er een boeiende discussieavond over alles wat ons bezighoudt zo vlak voor de verkiezingen. lees verder

ChristenUnie bezorgd over rapport Rekenkamer 'huisvesting en maatschappelijke begeleiding statushouders'

dinsdag 14 maart 2017 19:39 Op 9 maart zijn de bevindingen uit het rapport van de Rekenkamer 'Huisvesting en maatschappelijke begeleiding statushouders' aan de gemeenteraad bekend gemaakt. lees verder

Nieuwsarchief

Archief > 2017 > november

Geen berichten gevonden