Actueel

Ziekenhuiszorg Bethesda Hoogeveen

Treant-08-03-2019.jpgvrijdag 08 maart 2019 19:18 Onlangs verscheen het rapport Zorg voor Regio (https://zorgvoorregio.nl), waarbij de zorg vanuit het ziekenhuis Bethesda zal veranderen. Het plan zet in op volwaardige ziekenhuizen in Assen en Emmen, terwijl Stadskanaal en Hoogeveen de acute zorg moeten inleveren en uitsluitend planbare ingrepen gaan doen. lees verder

Drukbezochte jaarvergadering voor ChristenUnie

4f7a6e8f-d25a-40aa-8b9b-40071e5a71d0 (1).JPGwoensdag 27 februari 2019 21:09 Het vorig jaar aangetreden bestuur van de ChristenUnie Hoogeveen besloot de jaarlijkse ledenvergadering in een nieuw jasje te steken. Het plan was een smakelijke, interactieve en afwisselende bijeenkomst te organiseren op een verrassende locatie. Afgelopen dinsdag was het zover. Het bestuur blikt tevreden terug. lees verder

Verslag Raadsvergadering 7 februari 2019

maandag 11 februari 2019 16:17 Tijdens de raadsvergadering van 7 februari heeft ChristenUnie ingestemd met het integraal veiligheidsplan. Wij staan achter het voorstel vanwege de extra inzet op preventie. In ons verkiezingsprogramma hebben we aandacht gevraagd voor digitale veiligheid en dat zien we tot onze tevredenheid terug in dit plan. lees verder

Ieder kind verlangt een veilig thuis

Werkbezoek-deBaander.jpgdinsdag 05 februari 2019 13:27 In de ‘Week van het vergeten kind’ bracht de ChristenUnie Hoogeveen een werkbezoek op 1 februari 2019 aan Thuis-Huis de Baander. De Baander heeft gezinsgerichte, kleinschalige zorg- en woongroepen op 3 locaties in Elim en Hollandscheveld. In deze groepen worden kinderen en jongeren opgevangen en begeleidt door professionals in een huiselijke omgeving waar ze voor langere tijd kunnen wonen. Naast dat ze begeleiding krijgen in hun ontwikkeling qua gedrag en opvoeding, wordt ook onderwijs en dagactiviteit geboden. De Baander constateert dat de druk op deze jongeren groot is vanuit onveilige situaties thuis en/of door hun eigen gedragsproblemen. De Baander biedt dit veilige thuis als pleegzorg geen optie is en als er crisisopvang nodig is. lees verder

Kinderen AZC en jeugdzorg

COA vlag.jpgmaandag 28 januari 2019 12:55 Kinderen in het AZC hebben soms jeugdzorg nodig. Dit werd tot 1 januari 2019 bekostigd door het COA (Centraal Opvang asielzoekers) en is nu vanaf die datum een verantwoordelijkheid van de gemeente. lees verder

Verslag laatste raadsvergadering 2018

dinsdag 08 januari 2019 11:59 Op de laatste raadsvergadering van 2018 heeft de gemeenteraad het aangepaste voorstel met betrekking tot betaald parkeren besproken. In dit nieuwe voorstel was er geen sprake meer van betaald parkeren op zondag, zodat er geen extra handhavers op pad hoeven en kerkgangers in het centrum op zondagmiddag geen parkeergeld hoeven te betalen. Ook is de eindtijd aangepast van 20.00 uur naar 19.00 uur. lees verder

Parkeerbeleid Hoogeveen

Parkeerbeleid-Hoogeveen.jpgmaandag 10 december 2018 09:20 Op 6 december stond het parkeerbeleid op de raadsagenda. De aangekondigde wijziging van het parkeerbeleid door het college van B&W bracht veel kritische vragen teweeg in de raad en in de samenleving. Van burgers tot het centrummanagement van Hoogeveen. De ChristenUnie koos met raadslid Koen Meesters een lijn van kostenbeheersing en kritisch kijken naar de invoering van de blauwe zone en het betalen van parkeergelden op zondag. Daarnaast vind de ChristenUnie nader onderzoek rond parkeertarieven en parkeerbeleid zeer noodzakelijk! lees verder

Preek van de Leek

vrijdag 16 november 2018 12:05 Op uitnodiging van de Remonstrantse Kerk Hoogeveen mocht onze wethouder Gert Vos een Preek van de Leek houden. Het onderwerp van de preek was: duurzaamheid. De bedoeling van de Preek van de Leek is om in te gaan op zingeving in het dagelijks werk en daarbij vooral ook in te gaan op dilemma’s. Als thema voor de preek koos Gert Vos: we erven de wereld niet van onze ouders, maar we lenen die van onze kinderen. Daarom is het belangrijk om hen bij hun duurzame toekomst te betrekken. lees verder

Stichting Pesent - makelaar in vrijwilligerswerk

logo-Present-kleindonderdag 21 juni 2018 08:47 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. lees verder

Nieuw bestuur voor ChristenUnie Hoogeveen

20180604_214952woensdag 06 juni 2018 13:37 Op 4 juni heeft de ChristenUnie Hoogeveen een nieuw bestuur gekozen. Het oude bestuur was door vertrek en verhuizing van twee bestuursleden uitgedund tot twee leden: Henk Lovers en Pieter Feijer. Zij hadden aangegeven na de gemeenteraadsverkiezingen ook te willen stoppen als bestuurslid. De vereniging is bijzonder blij en dankbaar dat er vier leden bereid zijn de bestuurstaken op te gaan pakken. lees verder

Nieuwsarchief