Gert Vos

Wie ben ik?

Ik ben in 1962 geboren in de stad Groningen. Ik heb Bedrijfskundige Informatica gestudeerd aan de Hanzehogeschool. Dankzij mijn afstudeerstage ben ik in Hoogeveen terecht gekomen. Sinds 1984  woon ik met veel plezier in Hoogeveen en voel me Hoogevener met de Hoogeveners. In 1989 ben ik getrouwd met Petra, een 'rasechte Hoogeveense'.

Mijn werkzame achtergrond is  ICT'er bij een verzekeringsmaatschappij. Daarna heb ik bijna 19 jaren in (internationale) leidinggevende functies binnen de ICT-afdelingen van een grote internationale vrachtwagenbouwer gewerkt. In 2011 was ik werkzaam als ICT Manager/Projectmanager bij een retailbedrijf. Daarna ben ik een tijdje werkzoekend geweest en kon in die tijd bijna full-time raadslid zijn.

Waarom in de politiek?

Vanaf mijn tienerjaren ben ik al geïnteresseerd in politiek. Mijn grote voorbeeld was een oom van mij, die jarenlang in de gemeenteraad van de stad Groningen heeft gezeten. In de politiek mag je beslissen over de ontwikkeling en toekomst van je woonplaats. Dat is een boeiende maar ook verantwoordelijke taak, die ik met veel plezier doe. Contacten met burgers en instellingen en politieke debatten vind ik het meest  interessante deel van de politiek.

Sinds 2006 ben ik (weer) gemeenteraadslid. Sinds 2008 ben ik fractievoorzitter van de ChristenUnie. Voor de verkiezingen van 2014 ben ik door de leden van de ChristenUnie aangewezen als de lijsttrekker, net als bij de verkiezingen van 2010.

Bij de gemeenteraaadsverkiezingen in 2006 is de ChristenUnie gegroeid van drie naar vier zetels (van in totaal 31). Dankzij onze groei en ons inhoudelijke verkiezingsprogramma mochten we in de periode 2006 - 2010 ook deelnemen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Bij de verkiezingen van 2010 raakten we de in 2010 gewonnen zetel weer kwijt.

Ondanks dat we niet deelnemen aan het college is de ChristenUnie niet echt een oppositiepartij. Wij volgen het college op een postief kritische manier. Op die manier hebben we veel punten uit ons verkiezingsprogramma weten te realiseren. Dat willen we in de periode 2014 - 2018 graag weer bereiken. Daarom zet ik me namens de ChristenUnie van harte in met een  "Passie voor alles wat leeft!" om op stabiele en betrokken wijze vorm en inhoud te geven aan de toekomst van Hoogeveen en het beste na te streven voor al haar burgers, instellingen, bedrijven en bezoekers.

Waarom de ChristenUnie?

Ik ben enthousiast lid van de ChristenUnie. De ChristenUnie is voor mij een logische keuze als je ook in je politieke denken en handelen voluit navolger en beelddrager van Jezus Christus wilt zijn. Ik wil graag praktische wijsheid koppelen aan principiële standvastigheid. De Bijbel is daarvoor mijn uitgangspunt. Dus dan ben je bij de ChristenUnie aan het juiste adres.

Hobbies/vrije tijd

 • Sporten, zowel zelf doen (fietsen op de racefiets en in het bos op de mountainbike, schaatsen) als sport kijken (voetbal, schaatsen, wielrennen).
 • Fotograferen
 • Reizen, zoals city trips of short breaks en vakanties
 • Theater en andere vormen van cultuur
 • Shoppen
 • Uit eten

Mijn portefeuilles:

Talentontwikkeling

 • Onderwijs
 • Bibliotheek
 • Peuterspeelzalen
 • Kinderopvang
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
 • Eigen Kracht
 • Jongeren en veiligheid (voorkomen overlast en preventiebeleid alcohol en drugsgebruik onder jongeren)

Blijven Meedoen

 • Sociale zaken (inkomen/bijstand)
 • Minimabeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Armoedebestrijding

Duurzamer Hoogeveen

 • Klimaatbeleid
 • Milieu vergunningverlening
 • Natuur- en milieu educatie
 • Bodem
 • Riolering en waterzuivering
 • Externe veiligheid
 • Millenniumgemeente

Projecten:

 • Activiteitencentrum Bentinckspark
 • MFC Wolfsbos
 • Oranjebuurt

Politieke nevenfuncties:

 • AREA
 • Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
 • Regionale UitvoeringsDienst (RUD) Drenthe
 • WaterleidingMaatschappij Drenthe (WMD)