Wim Warrink

Wie ben ik?

Ondanks dat ik niet geboren ben ik Hoogeveen, voel ik wel Hoogevener. Het voorgeslacht komt vele generaties lang uit Hoogeven of omstreken. Zelf wonen wij ook alweer van af 1995, met veel plezier in Hoogeveen.

Wat de werkervaring betreft, heb ik in drie sectoren gewerkt, te weten; het bedrijfsleven, de rijksoverheid en de gezondheidszorg. Vanaf 2001 heb ik geen betaald werk als gevolg van een reumatisch aandoening. Maar waar soms een deur dicht gaat, doet God weer een raam open. Zo ervaar ik mijn bezigheden, eerst in het vrijwilligerswerk en later in de politiek.

Waarom politiek?

Al op jonge leeftijd had ik belangstelling voor de politiek, omdat het gaat over mensen en hoe ze samenleven. Het raakt iedereen, of men dat wil of niet. Ik heb dan ook altijd de wens gehad om ooit nog eens iets in de politiek te gaan doen. De vraag was, wanneer. In 2004 deed zich die gelegenheid voor om in de lokale politiek in Hoogeveen aan de slag te gaan. Er werd namelijk gezocht naar aanvulling van de (steun)fractie. En dan gaat de molen draaien. Eerst steunfractielid, dan op de lijst voor de verkiezingen in 2006 en na de verkiezingen in de raad. En ik zit nog steeds met veel plezier in de Raad van Hoogeveen.

Waarom de ChristenUnie?

Al op jonge leeftijd had ik belangstelling voor de politiek, omdat het gaat over mensen en hoe ze samenleven. Het raakt iedereen, of men dat wil of niet. Ik heb dan ook altijd de wens gehad om ooit nog eens iets in de politiek te gaan doen. De vraag was, wanneer. In 2004 deed zich die gelegenheid voor om in de lokale politiek in Hoogeveen aan de slag te gaan. Er werd namelijk gezocht naar aanvulling van de (steun)fractie. En dan gaat de molen draaien. Eerst steunfractielid, dan op de lijst voor de verkiezingen in 2006 en na de verkiezingen in de raad. En ik zit nog steeds met veel plezier in de Raad van Hoogeveen.

Als er een mogelijkheid is om je daadwerkelijk in te zetten voor het openbaar bestuur, vind ik het als christen logisch om dit voor een christelijke partij te doen. God geeft in de Bijbel zoveel richtingwijzers, waar we in de politiek veel aan hebben. Voor mij zijn ze bepalend voor mijn doen en laten in de politiek. Diezelfde houding vind ik ook bij de ChristenUnie, dus daarom .

Wat kunt u van mij verwachten?

Na de verkiezingen is er veel vernadert in de fractie. Nu wij meedoen in de coalitie, is Gert Vos  wethouder geworden. Daarna heb ik van hem het stokje van fractievoorzitter overgenomen. Dat geeft weer nieuwe uitdagingen. De grootste uitdaging is om de fractie zo te laten functioneren, waarbij ieder tot zijn/haar recht komt en de gegeven talenten tot ontplooiing komen. Daarnaast blijft mijn belangstelling voor de sociale hoek. Nu er steeds meer taken naar de gemeente zijn gegaan, is de uitdaging om met minder geld er toch voor te zorgen dat niemand tussen wal en het schip komt. Daarnaast wil ik mij inzetten voor het behoud van ziekenhuis Bethesda. Bij alle veranderingen in de zorg, is het behoud van het ziekenhuis van zeer groot belang. Om basiszorg te organiseren dicht bij de mensen!

Huidige portefeuilles

  • Zorg op maat (o.a. WMO);
  • veilig Hoogeveen;
  • zichtbaar en transparant bestuur;
  • financiën.

Nevenfuncties

  • Fractievoorzitter
  • Begeleidingscommissie accountant
  • Commissie voorbereiding jaarverslag

De ChristenUnie, passie voor wat leeft!