Henk Lovers - Voorzitter

Mijn naam is Henk Lovers, ik ben geboren en getogen Hoogevener. Getrouwd met Tineke en wij hebben 5 kinderen. In het dagelijkse leven ben ik rayonmanager bij een lokale uitgever van dag-bladen.

Waarom ben ik voorzitter geworden van uw vereniging?? Een tijdje terug werd ik benaderd door een van de kwartiermakers. Zij hadden als taak om de vereniging nieuw leven in te blazen als het gaat om bestuur, ontlasten van de fractie leden enz. Na een aantal vergaderingen heb ik besloten om mij als kandidaat voorzitter aan te melden. Ik vind dat wij allen de verantwoordelijkheid hebben om zowel op lokaal als landelijk niveau onze stem als christenen moeten laten horen in een samenleving welke steeds individueler is gewor-den. Het gaat niet om ik of zij maar het gaat om wij. Wij moeten de verantwoordelijkheid gaan nemen om samen lokale politiek te bedrijven op welk niveau binnen de gemeente dan ook. Wij moeten onszelf dan ook reële doelen gaan stellen om zo duidelijk mogelijk naar buiten te treden, zichtbaar en smaakmaker te zijn in Hoogeveen.

Wij moeten oog hebben voor onze lokale samenleving en dit doen wij dan ook samen. Er zijn veel mensen welke tussen wal en schip dreigen te vallen of dit al zijn. Ook hier hebben wij samen een verantwoordelijkheid! Samen kunnen wij deze klus aangaan en ik daag dan ook de leden en niet leden van de ChristenUnie uit om na te denken over onze toe-komst. Wat houdt ons bezig in Hoogeveen, wat vinden wij belangrijk, hoe moeten wij onze gel-den in Hoogeveen gaan inzetten, waarom doen wij de dingen zoals ze gaan, wanneer moet één en ander beslag gaan krijgen? Welke thema’s moeten hoog op de agenda komen te staan. Dit alles kunnen en willen wij niet alleen doen maar samen met u en ik vraag u dan ook om mee te denken, mee te doen, actief te worden/zijn voor de ChristenUnie in Hoogeveen. Ik ben dan ook bijzonder verheugd door het aantal mensen dat nu al toegezegd heeft om zich voor een korte of langere tijd in te zetten voor onze partij. Een mooie start op weg naar de ge-meenteraadsverkiezingen van 2014. Er is een hoop werk te doen maar samen kunnen we er iets moois van maken. Echter, vele han-den maken licht werk.

Alles hierboven is natuurlijk prachtig, maar we kunnen dit alles alleen doen indien de Vader in de hemel ons de krachten hiervoor geeft. Dit zal dan ook altijd de basis moeten zijn van onze vereni-ging! Ik realiseer mij echter heel goed dat geloof en politiek soms heel ver uit elkaar kan/zal staan en dat er dan altijd naar een compromis gezocht moet worden en dit geldt ook voor een christe-lijke partij als de onze. Maar ook hier geldt als wij elkaar met respect en ruimte benaderen dan kunnen alle dingen besproken worden in goed overleg.

Ik hoop dat wij samen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een en ander kunnen evalue-ren en wens een ieder Gods zegen toe in de komende tijd!
“Ik vraag u om mee te denken, mee te doen en actief te worden”