Pieter Feijer - Penningmeester

Voor mij is er een doorslaggevende reden om penningmeester voor de Christen Unie in Hoogeveen te willen worden. Ik wilde niet langer aan de zijlijn staan, maar ik wil als bestuurslid graag mijn verantwoording nemen!

Ik ben geboren en getogen in Hoogeveen.

Ik ben lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk (Ichthuskerk) te Hoogeveen.

In het dagelijks leven ben ik ondernemer van Centrum voor Voettherapie in Hoogeveen.

Gedreven vanuit mijn geloofsovertuiging, is mijn overtuiging ook: dat een betere wereld altijd bij jezelf begint!
Mede daarom ben ik aan deze job begonnen. Tot nu toe doe ik het met veel interesse en enthousiasme!

Nu ervaar ik persoonlijk hoe het er, politiek gezien, in Hoogeveen aan toe gaat.

Van harte hoop ik dat wij de ingeslagen koers kunnen vervolgen. Aan de rol van smaakmaker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen samen gestalte geven, om zo verrassend uit de startblokken kunnen gaan!