Renske Klein - Werkman

Wie ben ik

Mijn naam is Renske Klein - Werkman (1986). Getrouwd met Joost Klein en trotse moeder van twee kinderen die naar de Johannes Calvijnschool in Hoogeveen gaan. In mijn professionele leven ben ik werkzaam als arbeidspsycholoog en loopbaanadviseur. Ik begeleid mensen in hun werk en loopbaan, en draag eraan bij dat mensen gezond en vitaal blijven op de werkvloer. Het onderkennen en bevorderen van talenten is daarin heel belangrijk.

Waarom ChristenUnie

Een bestuursfunctie bij de ChristenUnie is een nieuwe uitdaging voor mij. Ik vind het belangrijk én stimulerend om - over kerkmuren heen - samen op te trekken en de visie van Christus vorm te geven in de maatschappij. 

Binnen de ChristenUnie is het Bijbels gedachtegoed uitgangspunt voor het samen werken aan een goede samenleving voor iedereen in de 21e eeuw. 

Daar draag ik graag een klein steentje aan bij. 

Wat mag je van mij verwachten?

 Een positief kritische toon, betrokkenheid op mensen en hun persoonlijke ontwikkeling, sturend op groei en mooie resultaten.