Met ziel en zakelijkheid.

AZC Hoogeveen.JPG
Afbeelding Gijs.jpg
Door Gijs Verstegen op 14 september 2023 om 20:16

Met ziel en zakelijkheid.

De fractie van de ChristenUnie Hoogeveen ging op werkbezoek bij het AZC en de HTL. We werden ontvangen door de locatiemanager van het Asielzoekerscentrum, de coördinator woonbegeleiding en een leidinggevende van de Handhaving en Toezicht Locatie (HTL).

De fractie van de ChristenUnie ging op werkbezoek bij het AZC en de HTL. We werden ontvangen door de locatiemanager van het Asielzoekerscentrum, de coördinator woonbegeleiding en een leidinggevende van de Handhaving en Toezicht Locatie (HTL).

De HTL.

Hier zitten de mensen die door hun gedrag niet meer te handhaven zijn in een AZC. Zij zijn hier tijdelijk, maximaal 3 maanden. Het is een strafmaatregel, met diverse beperkingen ten opzichte van het leven in een AZC. In de HTL verblijven maximaal 50 mensen. Ondanks de grote aantallen asielzoekers is dit ruim voldoende. Op dit moment verblijven er in deze enige HTL in Nederland slechts 14 personen. In de zomer is het altijd rustiger. Leven op straat kan dan aantrekkelijker lijken dan leven in een HTL. Maar belangrijker is dat er in de AZC’s veel gedaan wordt om plaatsingen in de HTL te voorkomen.

De inzet van het personeel is vooral gericht op begeleiding. Het gaat om de toekomst van deze mensen. De personele inzet is zeker nodig om de veiligheid van de bewoners en medewerkers te borgen. Zij helpen deze mensen inzicht te geven in hun gedrag en waar nodig dit te veranderen. Vervolgens kunnen zij terug naar een AZC om daar verder te werken aan hun toekomst.

Werken aan je toekomst in een AZC.

Dit is wat mij vooral bij zal blijven van het bezoek aan het AZC: mensen zijn hier bezig met hun toekomst. De inzet van de medewerkers is om hen daarbij met ‘ziel en zakelijkheid te helpen. De meesten die er op dit moment verblijven, zullen een verblijfsstatus krijgen en willen zich voorbereiden op een leven in Nederland. Anderen hebben langlopende procedures en kunnen mogelijk worden uitgeschreven uit het AZC.

Het AZC is een plek om te wonen, te leven, te recreëren en om te werken. De bewoners zonder verblijfsvergunning mogen maximaal 24 uur per week en maximaal 26 weken werken. In het AZC is hier geen vergunning voor nodig. Kortom ze werken aan hun toekomst.

Je voorbereiden op je toekomst kan ook betekenen, kiezen om zelf de opvang te verlaten. Maar dan wel met een realistisch plan. Dus, bijvoorbeeld, met een verblijfplaats voor de eerste maanden en een idee voor het vervolg. Deze mensen waren bij het begin van hun tocht in staat plannen te maken en de middelen te organiseren om te vluchten. Ondanks opgelopen trauma’s zullen ze, met de begeleiding, meestal in staat zijn een weg te vinden voor hun toekomst.

De inzet van de gemeente.

Grote waardering is er voor de inzet van onze burgemeester. Mooi dat hij o.a. de oorkondes komt uitdelen voor de bewoners van het AZC die zich als vrijwilliger hebben ingezet voor Hoogeveen. Dit gebeurt vooral door projecten van SWW: “Aan de slag” en ‘#Meedoen’.

Open dag.

Voor wie meer wil weten over het AZC verwijs ik graag naar de uitgebreide website: https://www.coa.nl/nl/locatie/hoogeveen-kinholtsweg . Ook bent u van harte welkom bij de Open Dag van het AZC op 23 september. Wij hopen dat ook u zult zien dat mensen hier werken aan hun toekomst en daarin begeleid worden met ziel en zaligheid, door de mensen die hier werken.

Labels: ,