PerspectieF

Op dit moment is er geen afdeling van onze jongerenorganisatie PerspectieF in Hoogeveen. Mochten er jongeren in de gemeente Hoogeveen zijn die belangstelling hebben voor christelijke politiek dan kunnen zij zich melden bij het bestuur van de ChristenUnie in Hoogeveen of contact opnemen met de landelijke organisatie van PerspectieF. Zie voor de gegevens van Perspectief het logo rechts op het scherm.