Jongeren

Perspectief Hoogeveen

PerspectieF in Hoogeveen
 
Helaas is er momenteel geen afdeling van onze jongerenorganisatie in Hoogeveen. Vanaf 2005 is er geprobeerd om een afdeling in Hoogeveen op te starten. Maar door tijdgebrek bij de initiafnemers en ook vanwege helaas geringe belangstelling is de afdeling helaas opgeheven. Mochten er jongeren in de gemeente Hoogeveen zijn die belangstelling hebben voor christelijke politiek dan kunnen zij zich melden bij het bestuur van de ChristenUnie in Hoogeveen of contact opnemen met de landelijke organisatie van Perspectief. Zie voor de gegevens van Perspectief het logo links op het scherm.