Welkom bij de ChristenUnie Hoogeveen

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie stelt kandidatenlijst vast

foto top 5dinsdag 28 november 2017 20:38 De ChristenUnie Hoogeveen heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Ook is de ledenvergadering unaniem akkoord gegaan met de positie van Gert Vos als lijsttrekker. Op de lijst staan 30 betrokken leden die zich vol enthousiasme in willen zetten voor een mooi verkiezingsresultaat. Ook is het verkiezingsprogramma besproken en goedgekeurd. lees verder
Labels

ChristenUnie op werkbezoek in Het Klooster

foto CU Kloostermaandag 20 november 2017 13:43 Afgelopen vrijdag ging de fractie van de ChristenUnie op werkbezoek naar Het Klooster. Naast een rondleiding door het prachtige gebouw werden zij door Harold Prost van Zlimthuis bijgepraat over alle mogelijkheden voor ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen. lees verder
Labels

Gert Vos beoogd lijsttrekker ChristenUnie Hoogeveen

Gert-grootdinsdag 31 oktober 2017 23:14 ChristenUnie wil behalve smaakmaker zijn ook verantwoordelijkheid dragen lees verder
Labels

Ben Effectief

Ben-Effectiefzondag 10 september 2017 11:52 De ChristenUnie heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen van raadslid Hetty Pullen ontvangen over de forse ingreep bij zorgaanbieder Ben Effectief door de gemeente Hoogeveen. Hiermee is meer duidelijk geworden welke argumenten en klachten er toe hebben geleid waarom B & W tot handhaving in het kader van WMO taken van de gemeente is overgegaan. lees verder
Labels

ChristenUnie wil meer weten over ingrijpen bij Ben Effectief

Ben-Effectiefdinsdag 29 augustus 2017 08:03 Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 21 juli jongstleden fors ingegrepen bij Ben Effectief in Hoogeveen. De cliΓ«nten van deze zorginstelling zijn ondergebracht op andere plaatsen. De ChristenUnie fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W mede naar aanleiding van een gesprek met een vertegenwoordiging van Ben Effectief. lees verder
Labels