Welkom bij de ChristenUnie Hoogeveen

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Parkeerbeleid Hoogeveen

Parkeerbeleid-Hoogeveen.jpgmaandag 10 december 2018 09:20 Op 6 december stond het parkeerbeleid op de raadsagenda. De aangekondigde wijziging van het parkeerbeleid door het college van B&W bracht veel kritische vragen teweeg in de raad en in de samenleving. Van burgers tot het centrummanagement van Hoogeveen. De ChristenUnie koos met raadslid Koen Meesters een lijn van kostenbeheersing en kritisch kijken naar de invoering van de blauwe zone en het betalen van parkeergelden op zondag. Daarnaast vind de ChristenUnie nader onderzoek rond parkeertarieven en parkeerbeleid zeer noodzakelijk! lees verder
Labels

Preek van de Leek

vrijdag 16 november 2018 12:05 Op uitnodiging van de Remonstrantse Kerk Hoogeveen mocht onze wethouder Gert Vos een Preek van de Leek houden. Het onderwerp van de preek was: duurzaamheid. De bedoeling van de Preek van de Leek is om in te gaan op zingeving in het dagelijks werk en daarbij vooral ook in te gaan op dilemma’s. Als thema voor de preek koos Gert Vos: we erven de wereld niet van onze ouders, maar we lenen die van onze kinderen. Daarom is het belangrijk om hen bij hun duurzame toekomst te betrekken. lees verder
Labels
Foto's

Stichting Pesent - makelaar in vrijwilligerswerk

logo-Present-kleindonderdag 21 juni 2018 08:47 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. lees verder
Labels