Welkom bij de ChristenUnie Hoogeveen

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Gert Vos beoogd lijsttrekker ChristenUnie Hoogeveen

Gert-grootdinsdag 31 oktober 2017 23:14 ChristenUnie wil behalve smaakmaker zijn ook verantwoordelijkheid dragen lees verder
Labels

Ben Effectief

Ben-Effectiefzondag 10 september 2017 11:52 De ChristenUnie heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen van raadslid Hetty Pullen ontvangen over de forse ingreep bij zorgaanbieder Ben Effectief door de gemeente Hoogeveen. Hiermee is meer duidelijk geworden welke argumenten en klachten er toe hebben geleid waarom B & W tot handhaving in het kader van WMO taken van de gemeente is overgegaan. lees verder
Labels

ChristenUnie wil meer weten over ingrijpen bij Ben Effectief

Ben-Effectiefdinsdag 29 augustus 2017 08:03 Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 21 juli jongstleden fors ingegrepen bij Ben Effectief in Hoogeveen. De cliënten van deze zorginstelling zijn ondergebracht op andere plaatsen. De ChristenUnie fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W mede naar aanleiding van een gesprek met een vertegenwoordiging van Ben Effectief. lees verder
Labels

de Programmabegroting

budget-1zondag 02 juli 2017 11:48 De ChristenUnie heeft in de raadsvergadering van 29 juni 2017 het vertrouwen uitgesproken in de plannen van het college B & W. Naast de aandacht voor het sociale domein en duurzaamheid vroeg Wim Warrink (fractievoorzitter) aandacht voor de investeringen voor de komende jaren. Hoogeveen heeft meer ambities, maar investeringen als de Tamboer, de mogelijke ijsbaan en Sience Drenthe zijn nog niet opgenomen in de investeringsplanning. De ChristenUnie gaat het gesprek over de financiële kaders graag aan, maar wil wel aandacht voor de terugverdiencapaciteit van investeringen (vooral bij een thema als duurzaamheid). lees verder
Labels

Werkbezoek bij Leger des Heils Hoogeveen

leger-des-heilswoensdag 14 juni 2017 07:53 De ChristenUnie ging vrijdag 9 juni op werkbezoek bij de Dagopvanglocatie van het Leger des Heils. In Hoogeveen heeft het Leger des Heils een dagopvang, een huis voor jongeren (18+) met vier plaatsen en Interwonen, dat bedoeld is om in anderhalf jaar vaardigheden te verwerven die nodig zijn om zelfstandig te wonen dan weer door te stromen. lees verder
Labels

ChristenUnie: luiers vragen om concreet plan

luiersdinsdag 13 juni 2017 09:34 Op 20 april werd de raad door wethouder Steenbergen geïnformeerd over de nieuwe aanpak voor afvalinzameling. Het restafval wordt nog 1x per maand opgehaald en de oranje container voor plastic en blik 1x per twee weken. Een goed plan, vindt de ChristenUnie. Maar er moet wel voldoende aandacht worden besteed aan het feit dat mensen dan hun luiers niet altijd kwijt kunnen. Hetzelfde geldt voor mensen die incontinentiemateriaal gebruiken. Daarom wil de ChristenUnie aanstaande woensdag tijdens een extra raadsvergadering een motie indienen waarin het college opgeroepen wordt met een concrete bruikbare oplossing voor dit probleem te komen. lees verder
Labels

Vervolg nieuwsberichten