Welkom bij de ChristenUnie Hoogeveen

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Verslag laatste raadsvergadering 2018

dinsdag 08 januari 2019 11:59 Op de laatste raadsvergadering van 2018 heeft de gemeenteraad het aangepaste voorstel met betrekking tot betaald parkeren besproken. In dit nieuwe voorstel was er geen sprake meer van betaald parkeren op zondag, zodat er geen extra handhavers op pad hoeven en kerkgangers in het centrum op zondagmiddag geen parkeergeld hoeven te betalen. Ook is de eindtijd aangepast van 20.00 uur naar 19.00 uur. lees verder
Labels

Parkeerbeleid Hoogeveen

Parkeerbeleid-Hoogeveen.jpgmaandag 10 december 2018 09:20 Op 6 december stond het parkeerbeleid op de raadsagenda. De aangekondigde wijziging van het parkeerbeleid door het college van B&W bracht veel kritische vragen teweeg in de raad en in de samenleving. Van burgers tot het centrummanagement van Hoogeveen. De ChristenUnie koos met raadslid Koen Meesters een lijn van kostenbeheersing en kritisch kijken naar de invoering van de blauwe zone en het betalen van parkeergelden op zondag. Daarnaast vind de ChristenUnie nader onderzoek rond parkeertarieven en parkeerbeleid zeer noodzakelijk! lees verder
Labels

Preek van de Leek

vrijdag 16 november 2018 12:05 Op uitnodiging van de Remonstrantse Kerk Hoogeveen mocht onze wethouder Gert Vos een Preek van de Leek houden. Het onderwerp van de preek was: duurzaamheid. De bedoeling van de Preek van de Leek is om in te gaan op zingeving in het dagelijks werk en daarbij vooral ook in te gaan op dilemma’s. Als thema voor de preek koos Gert Vos: we erven de wereld niet van onze ouders, maar we lenen die van onze kinderen. Daarom is het belangrijk om hen bij hun duurzame toekomst te betrekken. lees verder
Labels
Foto's