Welkom bij de ChristenUnie Hoogeveen

Nieuws

Afscheid Gert Vos

Afscheid-Gert-Vos.jpegvrijdag 09 oktober 2020 07:34 Op de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 oktober is het nieuwe zakencollege van Hoogeveen geïnstalleerd. Een college met wethouders die niet uit de Hoogeveense politiek afkomstig zijn, maar die zijn geselecteerd op basis van hun kennis, kunde en ervaring los van politieke kleur. Daarmee komt ook een einde aan het wethouderschap van Gert Vos namens de ChristenUnie. lees verder
Labels

Voor de nieuwe generatie

dinsdag 30 juni 2020 11:50 We richten onze blik vanavond (25 juni 2020) op de toekomst van Hoogeveen. Tegelijk kijken we terug met de hoofdlijnen notitie Samen redzaam in ons bezit Waar staan we nu?

We voelen ons als fractie mede verantwoordelijk voor het financiële beleid van de afgelopen jaren. We kunnen ons in grote lijnen vinden in de financiële analyse in de hoofdlijnennotitie. Zeker vanaf 2017 ging het snel naar beneden met de algemene reserve. Met alle politieke verschillen deden we het samen in Hoogeveen en moeten we het in de toekomst ook blijven doen. lees verder
Labels

ChristenUnie stelt vragen over eenzaamheid in Hoogeveen

2020-05-26-Eenzaamheid.jpgwoensdag 27 mei 2020 08:57 Tijdens de coronacrisis is eenzaamheid een groter probleem geworden dan het al was. Reden voor raadslid Hetty Pullen-Muis (ChristenUnie) om hierover mondelinge vragen te stellen in de raadsvergadering donderavond. lees verder
Labels

Raadsvergadering 7 mei 2020

Afbeelding RES II.jpgzaterdag 09 mei 2020 09:15 Een groot onderwerp dat afgelopen raadsvergadering aan bod is gekomen, is een conceptversie van de Regionale Energiestrategie Drenthe (RES). Naar aanleiding van het internationale Klimaatakkoord van Parijs gaan we met elkaar onze CO2-uitstoot sterk verminderen, waarbij we in 2030 de helft uitstoten van wat we in 1990 deden. Om hier op regionaal niveau aan bij te dragen, wordt in RES-regio’s gesproken over deze geplande uitstootvermindering. In het concept zoals het op tafel lag wordt de Drentse uitbreiding van grootschalige hernieuwbare elektriciteit gepresenteerd. Van belang hierbij zijn zorgvuldig ruimtegebruik en betrokkenheid vanuit zowel de maatschappij als het lokale bestuur. Onze wethouder Gert Vos gaf aan dat Drenthe de eerste regio is waar ook jongeren betrokken zijn bij de totstandkoming van de RES: iets om trots op te zijn! Wat de ChristenUnie betreft een gezonde combinatie van het invulling geven aan onze duurzaamheidsopdrachten enerzijds en voldoende aandacht voor lokaal en bestuurlijk draagvlak anderzijds. We hebben daarom als ChristenUnie voor de vaststelling van de RES gestemd. lees verder
Labels

Het verborgen hoogtepunt van 23 april

dinsdag 28 april 2020 13:34 “Waarom hebben we thuis wel verschillende containers voor het afval en op school niet?” Die vraag werd op 18 oktober 2018 gesteld door een basisschoolleerling van EBS De Fontein in Hoogeveen tijdens een schoolbezoek van onze wethouder Gert Vos. Gert sprak daar met kinderen over het belang van afval scheiden en duurzaamheid. Geheel terecht vroeg deze leerling zich af waarom hij thuis zijn klokhuis bij het GFT en zijn pakje drinken bij het plastic afval moest gooien, maar op school alles in dezelfde prullenbak gaat. lees verder
Labels