Contact

Raadsfractie
U kunt de ChristenUnie-fractie bereiken op het mailadres fractie@hoogeveen.christenunie.nl. De fractie gaat graag in op uw vragen, suggesties, uitnodigingen voor werkbezoeken en bijeenkomsten en andere afspraken. Ook wanneer u input heeft voor de bijdragen van de ChristenUnie in provinciale staten horen we dat graag.

Kijk voor meer contactgegevens ook op de pagina over de fractie.

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante woordvoerder. Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail direct beantwoord wordt.

Bezoekadres
Gemeentehuis Hoogeveen
Raadshuisplein 1
7901 BP Hoogeveen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergaderingen te volgen. De fractievergaderingen van de ChristenUnie vinden in de regel ook plaats in het gemeentehuis. Deze zijn niet openbaar. Wanneer u de vergadering graag wilt bijwonen, of de fractie iets wilt voorleggen, neem dan contact op met iemand van de fractie.

Bestuur
Voor vragen aan het afdelingsbestuur kunt u mailen naar bestuur@hoogeveen.christenunie.nl

Correspondentie
Bestuur ChristenUnie Hoogeveen
t.a.v. Alfred Mulderij
Veenluydenstraat 30
7906 HJ Hoogeveen

Kijk voor meer informatie op de pagina van het bestuur.

Partijbureau

Het landelijk partijbureau van de ChristenUnie, het Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, de Bestuurdersvereniging en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren zijn gevestigd in Amersfoort.

Bezoekadres

Piet Mondriaanlaan 48, 3812 GV Amersfoort

> Routebeschrijving

Correspondentieadres

Postbus 439, 3800 AK Amersfoort
Telefoon: 033-4226969 (maandag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur)
E-mail: info@christenunie.nl

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante medewerker(s). Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail persoonlijk beantwoord wordt.

Overige mailadressen

Verkiezingsprogrammacommissie - vpc@christenunie.nl
Landelijk Bestuur - bestuur@christenunie.nl
Ledenadministratie - ledenadministratie@christenunie.nl
Bestuurdersvereniging - bestuurdersvereniging@christenunie.nl
Adviseurs lokale afdelingen - advies@christenunie.nl
Opleidingscentrum - opleiding@christenunie.nl
Redactie ledenmagazine - magazine@christenunie.nl
Functionaris Gegevensbescherming/Privacyteam - privacy@christenunie.nl
Webredactie (inhoud) - webredactie@christenunie.nl
Webmaster (techniek) - webmaster@christenunie.nl
Vertrouwenspersoon - vertrouwenspersoon@gewoonjonathan.nl
Wetenschappelijk Instituut - wi@christenunie.nl
Redactie Groen - redactiegroen@christenunie.nl
Jongerenorganisatie (PerspectieF) - info@perspectief.nu

Bankrekeningnummers

NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort
NL98 RABO 0123 0182 50 t.n.v. Mr. G. Groen van Prinstererstichting te Amersfoort
NL62 RABO 0372 9611 26 t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren te Amersfoort
NL82 RABO 0385 9623 55 t.n.v. Bestuurdersver. ChristenUnie te Amersfoort

Tweede Kamerfractie

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
> Meer informatie

Telefoon
De fractie heeft telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag van 10:00-12:00 uur. Bel hiervoor naar 070-3183057.

De ChristenUnie ontvangt een groot en toenemend aantal anonieme telefonische oproepen. Om die reden hebben we moeten besluiten om geen telefoongesprekken van afgeschermde nummers meer aan te nemen.

Correspondentieadres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
E-mail: christenunie@tweedekamer.nl

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante medewerker(s). Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail persoonlijk beantwoord wordt.

Bent u bestuurder voor de ChristenUnie (raadslid, wethouder, Statenlid, etc.) en heeft u een vraag voor de Tweede Kamerfractie, dan verzoeken wij u om niet het algemene mailadres te gebruiken, maar rechtstreeks de relevante medewerkers te benaderen.

Voor afspraken en/of uitnodigingen t.b.v. het Kamerlid kunt u hen via hun eigen adressen mailen:

Eerste Kamerfractie

Bezoekadres: Kazernestraat 52 2514 CV Den Haag
> Routebeschrijving

Correspondentieadres: Postbus 20017, 2500 EA Den Haag
Telefoon: 070-3129200 (algemeen nummer, de fractie is alleen aanwezig op dinsdagen)
E-mail: christenunie@eerstekamer.nl

Eurofractie ChristenUnie

E-mailadres:
anja.haga-office@europarl.europa.eu

Postadres Brussel:
Europees Parlement
t.a.v. Anja Haga
Wiertzstraat 60
ASP 08E254
B-1047 Brussel