Koen Meesters

Wie ben ik?

Ik ben in 1981 geboren in Harderwijk en woon sinds mijn negende in de regio van Hoogeveen. Inmiddels ben ik getrouwd en woon met mijn vrouw en vier kinderen in Noordscheschut.

Mijn professionele achtergrond is vlieginstructeur. Ik ben daarbij begonnen op het vliegveld in Hoogeveen, maar tegenwoordig werk ik vooral vanaf het vliegveld in Eelde bij een professionele vliegschool, waar ik allerlei soorten vliegtraining geef.

In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met muziek. Ik speel gitaar, basgitaar en drums. Momenteel niet in een vaste groep, maar gelukkig kan ik nog geregeld bij verschillende gelegenheden spelen.

Waarom politiek?

Ik ben in 2001 tot geloof in Jezus Christus gekomen. Daarvoor zei politiek mij helemaal niets en schopte ik er juist tegenaan. Maar door mij te verdiepen in het Christelijk geloof ben ik ervan overtuigd geraakt dat de Bijbel richtlijnen geeft hoe een goede en gezonde samenleving er uit zou moeten zien. Daarbij groeide bij mij het verlangen om daar mijn steentje aan bij te dragen.

In de lokale politiek werk je ook aan zichtbare zaken in je omgeving. Het is leuk om betrokken te zijn bij het goedkeuren van een plan en vervolgens te zien dat het plan gerealiseerd wordt. Maar soms zijn er ook lastige keuzes te maken. Toch zullen ook deze lastige keuzes gemaakt moeten worden en ook daarin hebben we als politiek een belangrijke rol. De kernvraag blijft altijd “Hoe vinden wij dat (de gemeente) Hoogeveen erin de toekomst uit moet zien?”

Waarom de ChristenUnie?

Juist vanwege de link met het Christelijk geloof en de visie op de samenleving die daaruit volgt voel ik mij sterk verbonden met ChristenUnie. Ook de houding die deze partij zowel lokaal als landelijk laat zien spreekt mij erg aan. ChristenUnie staat voor mij voor een partij die verantwoordelijkheid neemt, verbindend wil zijn, niet mee wil doen aan polarisatie en populisme en serieus haar rol in de politiek wil oppakken.

Wat kunt u van mijn verwachten?

Ik wil volop inzetten op duurzaamheid. We hebben de aarde in bruikleen gekregen en we hebben de opdracht gekregen om daar op een verstandige wijze mee om te gaan. Daarbij zou ik vooral willen gaan voor minder afval en meer hergebruik van afvalproducten.

Ook vind ik het belangrijk dat kinderen gelijke kansen hebben, ongeacht in welk gezin of in welke buurt zij opgroeien. De toekomstkansen van onze kinderen is iets waar wij als politiek een rol in hebben en deze rol moeten we ook pakken.

Tenslotte zien we steeds meer polarisatie omdat vooral de mensen met de sterkste mening voor of tegen het grootste platform krijgen. Daar tussenin zit een hele grote groep mensen die veel genuanceerder tegen zaken aankijken. Wat mij betreft blijven we dan ook zoveel mogelijk weg van de polarisatie, maar proberen we juist de grote middenmoot te horen en ook ruimte te geven voor een meer afgewogen verhaal.

Huidige portefeuilles

  • Wonen;
  • Bruisend Hoogeveen;
  • Duurzaamheid;
  • Energietransitie;
  • Veiligheid.