Hetty Pullen

Wie ben ik?

Ik ben geboren in 1961 te Kloosterhaar (Overijssel). Na mijn studie in Zwolle was ik vormingswerkster (jongeren) en trainer in het politiek vormingswerk. In die periode is mijn interesse voor de politiek sterk gegroeid. Daar heb ik veel geleerd van het politieke systeem en de politieke processen. En dat ben ik altijd blijven volgen.

Sinds 1999 wonen mijn man en ik met veel plezier in Hoogeveen met onze 3 kinderen. Een gemeente die ik in die periode heb zien ontwikkelen naar een gemeente met meer zelfbewustzijn. Mooi om te zien en ook een uitdaging om daar als raadslid verantwoordelijkheid in te dragen sinds 2014. En in de vorige periode (2010-2014) mocht ik daarin als opvolgend raadslid ook in mee denken en adviseren. Een goede leerschool ter voorbereiding op het raadslid zijn.

In het dagelijks leven ben ik naast mijn gezin, de politiek werkzaam als adviseur voor het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening (www.praktijkcentrum.org). Ik train, adviseer en ontwikkel cursus en trainingsprogramma’s voor kerken op het gebied van jeugdwerk, catechese en pastoraat (sinds 2004). Daarvoor heb ik als vrijwilliger geparticipeerd in verschillende projecten als de vrijwilligersvacaturebank, een vrouwenadviescommissie, adoptieorganisatie Wereldkinderen, jeugdwerk, catechese en een vakbond. En er soms ook leiding aan gegeven.

Waarom in de politiek?

Politiek staat voor mij midden in de samenleving bezig zijn! Daar wil ik graag mijn bijdrage aanleveren. Meedenken aan de vormgeving van de samenleving en daar mijn verantwoordelijkheid nemen.  Een voorbeeld daarvan is het vrijwilligerswerk in de samenleving. In de periode van veranderingen in de sociale omgeving is dit juist een uitdaging om de goede krachten in de samenleving te faciliteren. Want als al het vrijwilligerswerk nu eens weg zouden vallen in onze samenleving, wat zou er dan over blijven?  Politiek kan niet zonder de kracht van de samenleving en de mensen van Hoogeveen.

Waarom ChristenUnie?

Ik vind de ChristenUnie een partij met passie. Een partij die daarin verbinding legt met Jezus Christus. Hij is mijn voorbeeld in zijn compassie met mensen. Dat daagt mij uit om vanuit Zijn inspiratie vorm te geven aan de politieke vragen van de toekomst. Vooral daar waar het om gezinnen en kinderen gaat en toegankelijk onderwijs zijn dat de thema’s voor de toekomst.

Waar ga ik voor binnen de ChristenUnie?

Mijn passie richt zich op die sociale en fysieke vraagstukken, waar een ‘netwerk niet meer volstaat’. Want in de politiek oog blijven houden op mensen waar hulp krijgen niet vanzelfsprekend is. Waar buurten, vrienden en andere samenlevingsgroepen niet meer volstaan. We zien dat er veel goeds gebeurt op dit gebied in buurten en wijken. Maar maatwerk moet ook mogelijk blijven! Ik richt me in de politiek op vraagstukken als armoede, vrijwilligerswerk, participatie-samenleving en zorg.

Mijn huidige portefeuilles:

  • Ondernemen en Werken, Meedoen, Talentontwikkeling

Projecten:

  • Verzetsbuurt

Nevenfuncties:

  • Klankbordgroep Wijk- en Dorpsgericht Werken (WDW)