Hetty Pullen

Wie ben ik?

Sinds 1999 wonen mijn man en ik met veel plezier in Hoogeveen met onze 3 kinderen. Een gemeente die ik in die periode heb zien ontwikkelen naar een gemeente met meer zelfbewustzijn. Mooi om te zien en ook een uitdaging om daar als raadslid verantwoordelijkheid in te dragen sinds 2014. Na mijn HBO studie cultureel werk werkte ik als vormingswerkster (jongeren) en trainer in het politiek vormingswerk. In die periode is mijn interesse voor de politiek sterk gegroeid. Daar heb ik veel geleerd van het politieke systeem en de politieke processen. En dat ben ik altijd blijven volgen.

Ik werk naast mijn gezin als adviseur voor het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening (www.praktijkcentrum.org). Ik begeleid kerken en adviseer en ontwikkel programma’s voor kerken op het gebied van jeugdwerk, catechese en pastoraat sinds 2004. Daarnaast was ik in de afgelopen jaren vrijwilliger in projecten als de vrijwilligersvacaturebank, een vrouwenadviescommissie, adoptieorganisatie Wereldkinderen, jeugdwerk, catechese en een vakbond.

Waarom in de politiek?

Politiek staat voor mij midden in de samenleving bezig zijn! Ik wil meedenken en verantwoordelijkheid dragen  in dat wat mijn hand vind om te doen. Vrijwilligerswerk vind ik belangrijk, zeker in de huidige tijd van veranderingen in de sociale omgeving. Want als al het vrijwilligerswerk nu eens weg zouden vallen in onze samenleving, wat zou er dan over blijven?  Politiek kan niet zonder de kracht van de samenleving en de mensen van Hoogeveen.

Waarom ChristenUnie?

Ik vind de ChristenUnie een partij met passie. Als politieke partij legt ze met Jezus Christus, mijn voorbeeld van  compassie met mensen. Dit daagt mij voortdurend uit om vanuit Zijn inspiratie vorm te geven aan de politieke vragen van de toekomst. Gezin, kinderen en jongeren en toegankelijk onderwijs zijn voor mij belangrijke thema’s. En omzien naar hen die zorg, liefde en aandacht nodig hebben. Zeker daar waar mensen zich eenzaam en alleen voelen.

Waar ga ik voor binnen de ChristenUnie?

Mijn passie richt zich op die sociale vraagstukken, waar een ‘netwerk niet meer volstaat’. Vooral daar waar zorg niet vanzelfsprekend is. Waar buurten, vrienden en andere samenlevingsgroepen niet meer volstaan. We zien dat er veel goeds gebeurt op dit gebied in buurten en wijken. Maar maatwerk moet ook mogelijk blijven! Ik richt me in de politiek op vraagstukken als armoede, vrijwilligerswerk, participatie-samenleving en zorg.

Huidige portefeuilles

  • Wijken en dorpen;
  • Jeugd;
  • WMO;
  • Preventie.