Gijs Verstegen

Wie ben ik?

Ik kom uit de Betuwe, uit Tricht, een dorp aan de Linge. Inmiddels woon ik al bijna 25 jaar in Hoogeveen. Samen met Truus heb ik vier kinderen, waarvan alleen de jongste in Hoogeveen is geboren. Naast deze dochter, telt ons gezin nu nog twee pleegkinderen van 7 en 9 jaar.

Sinds wij in Hoogeveen wonen werk ik bij DOC-kaas als procesoperator op de oude fabriek aan de Alteveerstraat. Daarnaast ben ik altijd actief geweest voor de CGK en betrokken bij interkerkelijke evangelisatie. Zo mocht ik aan het begin staan van de Alpha cursus in Hoogeveen. Vanuit de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie mocht ik samen met een mooi interkerkelijk team kerkendagen en ´Open Kerk´-dagen mogen organiseren. Ik ben lid van de commissie voor godsdienstvormend onderwijs. Tenslotte ben ik voorzitter van St. Present Hoogeveen. Dit laatste zal ik naast het werk voor de CU blijven doen.

Waar ga je voor in de politiek?

En nu dan de gemeentepolitiek. Wat betekent een bezuiniging op jeugdzorg voor ons als pleeggezin? De keuzes van de gemeente hebben invloed op ons. Mijn zoon en schoondochter werken in de hulpverlening. Hun werk wordt mede bepaald door keuzes van de gemeente. Voor het organiseren van een Kerkendag of andere actie vanuit de IEC is een vergunning nodig. Voor St. Present zou ik graag zien dat de gemeente meer aandacht toont voor de inzet van vrijwilligers. De bewuste inzet van vrijwilligers kan de professional veel tijd besparen. En voor de gemeente is tijd ook geld. Genoeg onderwerpen die mij persoonlijk raken om mij in te zetten voor de gemeentepolitiek.

Waarom de ChristenUnie?

Ik kies dan voor de ChristenUnie omdat het gewaardeerd wordt dat je mening getuigt van je geloof in Christus, waarbij ieder mens als waardevol wordt gezien. Aandacht voor waar het echt op aankomt. Dat is voor mij: dat we er voor elkaar willen zijn, om samen te bouwen aan een samenleving waar mensen tot bloei komen. Mijn motivator daarvoor is Christus.