Gezocht! Kandidaat-raadsleden

Omslag vacature raadslid.jpg
Joke-2019-10-150x225.jpg
Door Joke Top op 28 april 2021 om 16:00

Gezocht! Kandidaat-raadsleden

ChristenUnie Hoogeveen zoekt kandidaat-raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Ben je geïnteresseerd? Bekijk dan de vacaturetekst in dit artikel.

Op 16 maart 2022 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Daarom is de ChristenUnie Hoogeveen op zoek naar kandidaat-raadsleden.

Profiel

Vertegenwoordigers van de ChristenUnie zijn herkenbaar door wie ze zijn: dienstbaar, authentiek, integer, bereid zijn om te leren, maar vooral navolgers van Christus. Mannen en vrouwen die Hem kennen, in hun hele doen en laten aanspreekbaar zijn op Zijn Woord, en deze overtuiging vertalen naar politiek handelen. De kandidaten die wij zoeken, wonen in de gemeente Hoogeveen en voelen zich betrokken bij de Hoogeveense samenleving en hebben een hart voor het sociaal domein en voor duurzaamheid. Ze zijn in staat snel thuis te worden in de lokale politiek. Ze zijn verbinders, zien snel de grote lijn en hebben een duidelijke visie voor onze gemeente, gebouwd op hun persoonlijke overtuiging. Ze herkennen zich in het gedachtegoed van de ChristenUnie en zijn lid van de ChristenUnie of bereid dat te worden.

Taken

Een raadslid functioneert in een complexe omgeving. Allerlei belangen moeten worden afgewogen in een omgeving waar veel mensen hun eigen taak en verantwoordelijkheid hebben. Een raadslid heeft in grote lijnen drie verantwoordelijkheden in de gemeenteraad:

 1. Inwoners vertegenwoordigen;
 2. Kaders stellen voor het college van burgemeester en wethouders;
 3. Controleren of gebeurt wat is afgesproken.

Uiteraard is het toekomstige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Hoogeveen het uitgangspunt voor de inzet op deze drie terreinen. Enkele taken zijn:

 • Het neerzetten van een consistente en constructieve politieke lijn in debatten, in politieke besluiten en in het gesprek met de inwoners van de gemeente Hoogeveen;
 • Het zich samen met de fractie bezinnen op de vertaling van de christelijke levensovertuiging naar de politiek en dit omzetten in proactief handelen in het maatschappelijke en politieke debat;
 • Het te woord staan van pers, het spreken op bijeenkomsten en het genereren van aandacht voor de boodschap van de lokale fractie;
 • Het uitvoeren van het politieke vakwerk bestaande uit het schrijven van moties, optreden in raadsvergaderingen, vergaderen met (en voorzitten van) raadscommissies;
 • Het beoordelen van de financiële onderbouwing van voorstellen;
 • Het voortdurend in contact staan en ondernemen van actie met lokale verenigingen, stichtingen, kerken en organisaties.

 Competenties

Een raadslid beschikt over verschillende competenties. Enkele daarvan zijn: mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, onderhandelen en overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, politieke en bestuurlijke sensitiviteit, onafhankelijkheid en standvastigheid, netwerken en samenwerken. Van een lijsttrekker worden extra kwaliteiten en motivatie gevraagd op het gebied van communicatie, presentatie en debat.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie in het hart van de Hoogeveense samenleving;
 • Invloed op besluitvorming over de toekomst van de gemeente Hoogeveen;
 • Ondersteuning vanuit het landelijke partijbureau en vanuit de lokale afdeling van de ChristenUnie op inhoud en organisatie;
 • Raadsleden zijn lid van de Hoogeveense gemeenteraad, en vertegenwoordigen de ChristenUnie in verschillende raadscommissies. Als raadslid ontvang je een vergoeding volgens de gemeentelijke regelingen.

Proces

Het bestuur van ChristenUnie Hoogeveen heeft een selectiecommissie benoemd, die het gesprek met de kandidaten aangaat. De selectiecommissie adviseert het bestuur over de volgorde van plaatsing op de lijst voor de verkiezingen, inclusief de lijsttrekker. Uiteindelijk besluit de algemene ledenvergadering van ChristenUnie Hoogeveen over de kandidatenlijst.

Voor de sollicitanten is een vertrouwenspersoon beschikbaar.

Reageren of meer informatie?

Herken je jezelf in bovenstaande? En ben je enthousiast over het werk als raadslid? Heb je gemiddeld 15 uur per week beschikbaar voor deze taken? Reageer dan uiterlijk 30 mei 2021 door je motivatie met CV te sturen naar de selectiecommissie (CU.Hoogeveen.selectie.GR2022@gmail.com). Gesprekken met kandidaten vinden plaats in de eerste twee weken van juni.

Wil je eerst meer informatie of wil je contact met een huidig raadslid? Stuur dan een bericht naar bestuur@hoogeveen.christenunie.nl. Er wordt dan contact met je opgenomen.

Over de ChristenUnie
De ChristenUnie is een sociaal christelijke partij die dichtbij mensen staat met aandacht voor wat écht telt. Een partij met aandacht voor mensen die buiten de boot vallen, voor het bestrijden van onrecht en mensenhandel, voor eerlijk wonen en werken, voor een goed en veilig leefklimaat en voor een duurzame toekomst. Heb jij affiniteit met deze thema´s? Wil je meer informatie over waar de ChristenUnie voor staat? Lees dan ons beginselprogramma.

Bekijk de vacaturetekst in pdf via deze link.

Deel dit bericht

Labels: