Hoe toegankelijk is Hoogeveen?

Gehandicapten Platform Hoogeveen rolstoel.jpg
Foto Hetty.jpg
Door Hetty Pullen-Muis op 15 oktober 2022 om 21:09

Hoe toegankelijk is Hoogeveen?

"Ongeveer 15% van de mensen heeft een beperking" zegt Ida Vos van Gehandicapten Platform Hoogeveen. Koen Meesters en Hetty Pullen gingen daarom met Ida op pad in de Hoofdstraat van Hoogeveen. Om te ervaren hoe het is om ​je in een rolstoel te moeten bewegen en je te laten voortduwen. En vervolgens om je weg met een blindenstok te moeten vinden in de Hoofdstraat.

Het is opvallend om dan te merken dat een winkel binnengaan in een rolstoel nog niet overal vanzelfsprekend is. Of dat terrassen of reclameborden vrijwel tegen blindengeleidestroken aan worden geplaatst. 

Gelukkig is er veel toegankelijk in Hoogeveen. Toch kan het hier en daar zeker beter.  Het Gehandicapten Platform liet ons zien en ervaren dat toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van wegen niet vanzelfsprekend is. De ChristenUnie wil zich daarom inzetten voor inclusie en toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. Dat is oog hebben voor wat telt.

Gehandicapten platform blindenoefening Koen Meesters

Labels: , , , , , , ,