Rust en stabiliteit, een stapje hoger op de ladder van bestaanszekerheid

Raadzaal Hoogeveen.jpg
Karine Kwant-Leeftink.jpg
Door Karine Kwant-Leeftink op 27 oktober 2022 om 20:40

Rust en stabiliteit, een stapje hoger op de ladder van bestaanszekerheid

Visie op de programmabegroting van 2023-2026

Fractievoorzitter Hetty Pullen-Muis gaf vanavond de pitch namens ChristenUnie Hoogeveen over de Programmabegroting van de coalitie voor de jaren 2023-2026. 

"Rust en stabiliteit, een stapje hoger op de ladder van bestaanszekerheid", dat is wat ChristenUnie voor ogen heeft voor Hoogeveen. De hele pitch leest u hieronder. In de bijlage onderaan dit artikel is ook de visietekst van ChristenUnie Hoogeveen te vinden. Klikt u op de link? Dan opent deze automatisch in een PDF-bestand.

Pitch 27 oktober Programmabegroting

Onlangs staken we als fractie onze handen uit de mouwen. Een tuin van iemand leegruimen. Zodat er iets meer orde kwam in haar bestaan. Hulp vragen is niet makkelijk. Voor je laten zorgen ook niet. Ze is in haar bestaan financieel afhankelijk van de gemeente. De energielasten en haar bestaanszekerheid staan onder druk. Gelukkig konden we even helpen. Deze beelden heb ik op mijn netvlies staan.

Met inzet van vrijwilligers en veel organisaties komen we samen verder. Dat is oog hebben voor wat telt. Het gaat vooral om een sociaal Hoogeveen voor de ChristenUnie.

Wij zijn ook afhankelijk voor een groot deel in onze begroting van geld van het Rijk. Als het Rijk ‘rijker’ is kunnen wij meer als gemeente. Als het Rijk minder geeft aan de gemeentefonds krijgen wij het ook zwaarder. En dat dreigt in 2026. De trap op en de trap af noemen we dat.

Het betekent dat wij voorzichtig moeten zijn met onze plannen en komende investeringen. Goed dat we de wensen en plannen volgend jaar integraal gaan afwegen. Dat is best spannend voor de binnenstad en onze ondernemers en voor het zwembad en een brandweerkazerne. Ook moeten we kijken hoe we onze culturele voorzieningen in stand kunnen houden. Ook zou er gekeken moeten worden hoe we onze culturele voorzieningen in stand kunnen houden.

En niet te vergeten onze kinderen en jongeren die opgroeien in Hoogeveen. Ook zij willen gezien en erkend worden in hun behoeften en vragen. Daarom hebben we een motie jongerenwerk opgesteld. Wij dragen Jong Hoogeveen een warm hart toe en daar moeten we mee doorgaan.

Weer terug naar de inwoner die zich zorgen maakt over haar bestaanszekerheid. Zij is niet bezig met het vergroenen van haar tuin of de zonnepanelen op het dak. Afvalscheiding gaat nog omdat er 3 bakken staan. Wij als gemeente hebben wel een stimulerende taak in bewustwording afvalscheiding, voor al onze inwoners.

Ik zou haar rust en stabiliteit toe wensen. En een stapje hoger op de ladder van bestaanszekerheid.

Rust en stabiliteit hebben we als gemeente nog wel nodig. Natuurlijk liggen er vraagstukken m.b.t. personeelstekorten en nog meer gezond financieel beleid. Maar deze begroting vanuit het coalitieakkoord ‘Samen: verbinden en verbeteren’ biedt een goede basis voor de toekomst.

Bij dit alles wensen we raad en college de wijsheid en zegen van God toe.

Hetty Pullen-Muis
Fractievoorzitter ChristenUnie Hoogeveen

Bijlagen

Labels: , , , , , , , , , ,