Stemverklaring winkeltijden

Winkeltijden.jpeg
Afbeelding Koen.jpg
Door Koen Meesters op 9 juni 2023 om 07:53

Stemverklaring winkeltijden

In de gemeenteraadsvergadering van 8 juni 2023 heeft de fractie van de ChristenUnie tegen het raadsvoorstel over aanpassing van de winkeltijdenverordening gestemd. In deze verordening wordt o.a. bepaald op welke tijden winkels in onze gemeente open mogen zijn.

Het voorstel ging over verdere uitbreiding van de winkeltijden op de zondag. Meerdere partijen uit de raad hebben aangedrongen op dit voorstel. Vrijheid om te kiezen wanneer men kan winkelen wordt door hen als een groot goed beschouwd. 

De fractie van de ChristenUnie deelt die opvatting niet. Economische groei moet niet de enige waarde zijn, maar ook geluk, ruimte voor ontmoeting en algemeen welbevinden. Wij zijn van mening dat het goed is om een gemeenschappelijke rustdag te hebben voor bezinning, sociale activiteiten en ontspanning.

Samen met het CDA heeft ChristenUnie wel een wijziging op het raadsvoorstel aangebracht, waardoor de winkels wel op eerste kerstdag en eerste paasdag gesloten blijven. Deze aanpassing werd met een nipte meerderheid (16 voor, 15 tegen) door de raad aangenomen.

Labels: , , ,