Saaie lokale politiek?

Raadzaal Hoogeveen.jpg
LinkedIn foto.jpg
Door Martien van Dijk op 25 augustus 2021 om 19:39

Saaie lokale politiek?

Kadernota, bestemmingsplan, besluitenlijst, WOZ en RES. Waar hebben we het over? Een opsomming van woorden uit de gemeente waarop het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ van toepassing is. Andersom is dit ook waar: bekend maakt bemind. Zelf ben ik gaandeweg fan geworden van de lokale politiek. In deze column vertel ik daar meer over.

Het doen en laten van de gemeente raakt ons allemaal. Het gaat over de bekende voorbeelden als stoeptegels en straatverlichting, maar ook over onderwijshuisvesting, bijstand, publieke voorzieningen zoals een zwembad en bibliotheek en de veiligheid op straat. En dan is de opsomming nog lang niet af. De trend is dat deze lijst groeit, omdat de Rijksoverheid verantwoordelijkheden overdraagt aan gemeentes. De jeugdzorg is hier het bekendste voorbeeld van. Maar de gemeente is ook voor nieuwe uitdagingen komen te staan, zoals de energietransitie of krapte op de woningmarkt.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2018) heeft 53% van de volwassenen in Hoogeveen het rode potlood gebruikt. Dit in tegenstelling tot de laatste Tweede Kamerverkiezingen van 2021, waar 78% van de kiesgerechtigden de moeite heeft genomen om hun stem te laten horen. Zo’n opkomstverschil is geen incident, maar een ingezette trend waarbij de opkomstcijfers tussen landelijke en lokale politiek al jaren uit elkaar groeien. Kortom: waar de belangstelling van het publiek voor de lokale politiek afneemt, stijgt de impact van de gemeente op de levens van haar burgers.

De gemeente moet beleid voeren met beperkte financiële middelen. Voor de jeugdzorg geldt dat er meer kosten worden gemaakt dan dat er financiering wordt ontvangen vanuit de Rijksoverheid. Dit heeft ertoe geleid dat er in de afgelopen jaren pijnlijke bezuinigingen doorgevoerd moesten worden. Of neem de energietransitie; we willen stoppen met fossiele energie, maar liever geen zonneparken en windmolens in onze achtertuin. Wat betreft de titel deze column; saaiheid is het laatste woord dat in me opkomt als het gaat om zulke afwegingen.

Ik ben enthousiast over de lokale politiek omdat het écht ergens over gaat. Soms gaat het over stoeptegels, soms over grotere onderwerpen. De rode draad is dat het iedereen in de gemeente raakt. In zo’n context doet het ertoe wat je visie is op mensen, de wereld en onze samenleving. Wat meer aandacht verdient en waar we afscheid van zouden moeten nemen. Door actief te zijn voor de ChristenUnie kan ik vanuit een gedeelde kijk op de wereld een steentje bijdragen aan Hoogeveen.

Deel dit bericht

Labels: