Op werkbezoek bij SWW Hoogeveen

SWW CU Hoogeveen
Afbeelding Gijs.jpg
Door Gijs Verstegen op 23 mei 2022 om 20:53

Op werkbezoek bij SWW Hoogeveen

Hetty Pullen en Gijs Verstegen waren op bezoek bij Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW). We werden ontvangen door de directeur-bestuurder, de accountmanager volwassenen en ouderen en de accountmanager jeugd en jongeren. Goed gezelschap voor een inhoudelijk gesprek over de plaats van de SWW in het sociaal domein en de relatie met de gemeente.

Aanleiding voor het gesprek is het herontwerp sociaal domein, dat in de gemeenteraad is vastgesteld. De inzet van de gemeente richt zich eerst op kwaliteit. Daarbij zet de gemeente in op een versterking en verheldering van de rol van de SWW.

Gemeente en SWW willen goede en verantwoorde hulp bieden voor de kwetsbare inwoners van Hoogeveen is. Daarbij is het nodig scherp te zijn op wat we wel en niet doen.

We moeten niet te veel willen. Het aantal pilots in scholen ligt bijvoorbeeld erg hoog. Ze kunnen onmogelijk allemaal permanent worden, maar vragen wel inzet en financiën.
We moeten niet te weinig willen. Opbouwwerk en jongerenwerk leveren niet direct meetbaar minder zorgkosten op, maar zijn noodzakelijke bouwstenen in het welzijnswerk.

De gemeente moet een helder kader stellen, waarin SWW, gemeente en alle andere zorgaanbieders en hulpverleners hun werk kunnen doen. Samen de vragen rond regie en kader beantwoorden is noodzakelijk om ook de kosten inzichtelijk en beheersbaar te houden.

Waar het uiteindelijk op aan komt is dat we er met elkaar kunnen zijn voor kwetsbare mensen in Hoogeveen. De ChristenUnie en de SWW zullen zich daarvoor blijven inzetten.

Labels: , , , , ,