Nieuws

Verantwoording begroting 2021-2024

Koen-2019-10-150x225.jpgzaterdag 12 december 2020 10:22 De gemeenteraad heeft op donderdag 3 december de begroting vastgesteld. Na een bijna 6 uur durende vergadering heeft de fractie van ChristenUnie, voor het eerst in haar bestaan, tegen deze ... lees verder

Algemene beschouwingen gemeente Hoogeveen

Wim-2019-10-150x225.jpgvrijdag 04 december 2020 11:08 De afgelopen periode was een onrustige periode. Het is wellicht bij u bekend dat er bezuinigd moet worden om de gemeentelijke financiën van de gemeente Hoogeveen weer op orde te krijgen. De ChristenUnie wil u in dit artikel meenemen in haar denkwijze en informeren over de genomen beslissingen. lees verder

Afscheid Gert Vos

Afscheid-Gert-Vos.jpegvrijdag 09 oktober 2020 07:34 Op de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 oktober is het nieuwe zakencollege van Hoogeveen geïnstalleerd. Een college met wethouders die niet uit de Hoogeveense politiek afkomstig zijn, maar die zijn geselecteerd op basis van hun kennis, kunde en ervaring los van politieke kleur. Daarmee komt ook een einde aan het wethouderschap van Gert Vos namens de ChristenUnie. lees verder

Voor de nieuwe generatie

dinsdag 30 juni 2020 11:50 We richten onze blik vanavond (25 juni 2020) op de toekomst van Hoogeveen. Tegelijk kijken we terug met de hoofdlijnen notitie Samen redzaam in ons bezit Waar staan we nu?

We voelen ons als fractie mede verantwoordelijk voor het financiële beleid van de afgelopen jaren. We kunnen ons in grote lijnen vinden in de financiële analyse in de hoofdlijnennotitie. Zeker vanaf 2017 ging het snel naar beneden met de algemene reserve. Met alle politieke verschillen deden we het samen in Hoogeveen en moeten we het in de toekomst ook blijven doen. lees verder

ChristenUnie stelt vragen over eenzaamheid in Hoogeveen

2020-05-26-Eenzaamheid.jpgwoensdag 27 mei 2020 08:57 Tijdens de coronacrisis is eenzaamheid een groter probleem geworden dan het al was. Reden voor raadslid Hetty Pullen-Muis (ChristenUnie) om hierover mondelinge vragen te stellen in de raadsvergadering donderavond. lees verder

Raadsvergadering 7 mei 2020

Afbeelding RES II.jpgzaterdag 09 mei 2020 09:15 Een groot onderwerp dat afgelopen raadsvergadering aan bod is gekomen, is een conceptversie van de Regionale Energiestrategie Drenthe (RES). Naar aanleiding van het internationale Klimaatakkoord van Parijs gaan we met elkaar onze CO2-uitstoot sterk verminderen, waarbij we in 2030 de helft uitstoten van wat we in 1990 deden. Om hier op regionaal niveau aan bij te dragen, wordt in RES-regio’s gesproken over deze geplande uitstootvermindering. In het concept zoals het op tafel lag wordt de Drentse uitbreiding van grootschalige hernieuwbare elektriciteit gepresenteerd. Van belang hierbij zijn zorgvuldig ruimtegebruik en betrokkenheid vanuit zowel de maatschappij als het lokale bestuur. Onze wethouder Gert Vos gaf aan dat Drenthe de eerste regio is waar ook jongeren betrokken zijn bij de totstandkoming van de RES: iets om trots op te zijn! Wat de ChristenUnie betreft een gezonde combinatie van het invulling geven aan onze duurzaamheidsopdrachten enerzijds en voldoende aandacht voor lokaal en bestuurlijk draagvlak anderzijds. We hebben daarom als ChristenUnie voor de vaststelling van de RES gestemd. lees verder

Het verborgen hoogtepunt van 23 april

dinsdag 28 april 2020 13:34 “Waarom hebben we thuis wel verschillende containers voor het afval en op school niet?” Die vraag werd op 18 oktober 2018 gesteld door een basisschoolleerling van EBS De Fontein in Hoogeveen tijdens een schoolbezoek van onze wethouder Gert Vos. Gert sprak daar met kinderen over het belang van afval scheiden en duurzaamheid. Geheel terecht vroeg deze leerling zich af waarom hij thuis zijn klokhuis bij het GFT en zijn pakje drinken bij het plastic afval moest gooien, maar op school alles in dezelfde prullenbak gaat. lees verder

Verslag (digitale) raadsvergadering 9 april 2020

Digitale-werkplekwoensdag 15 april 2020 08:29 Afgelopen donderdag heeft de raadsvergadering van Hoogeveen voor het eerst digitaal plaatsgevonden. Dat wil zeggen: vanuit elke fractie heeft een vertegenwoordiging meegedaan aan een videoconferentie. De vergadering was via de website van onze gemeente live te volgen. Hoewel de verbinding soms wat haperde en het zoeken was naar de juiste vorm en volgorde, was het een werkbare vorm in tijden waarin we niet bij elkaar kunnen komen in de raadszaal. lees verder

Mondelinge vragen raadvergadering 12 maart 2020

maandag 16 maart 2020 21:37 Betreft opvang vluchtelingenkinderen.

Op de Griekse eilanden als Lesbos (20.398), Samos (6.052) en Chios (7.438) zijn er veel meer vluchtelingen dan waar plek voor is (bron: https://www.vluchteling.nl/griekse-eilanden) . Ondertussen lopen de lokale spanningen hoog op, wat onder andere leidde tot geweld richting Nederlandse hulpverleners.

De Griekse Minister van burgerbescherming riep EU-lidstaten eerder al op samen in totaal 2.500 alleenstaande kinderen vrijwillig op te vangen. Frankrijk, Portugal en Finland zijn hier al op in gegaan. Afgelopen weekend heeft Duitsland ook haar verantwoordelijkheid genomen. lees verder

Mondelinge vragen wachtlijsten WMO & Jeugdzorg Hoogeveen

woensdag 22 januari 2020 19:36 Het is de verwachting dat de gemeente Hoogeveen wachtlijsten voor WMO en Jeugdzorg gaat invoeren voor 2020. De ChristenUnie stelt op donderdag 23 januari mondelinge vragen aan het college van Burgemeester en wethouders van Hoogeveen. lees verder

Nieuwsarchief